PROSTANNA ANTIK KENTİ

Kent Roma Dönem'nden sonra terkedilmiştir. Şehrin akropolisi Eğirdir Sivrisi’nin güneyindeki alçak bir tepe üzerindedir. Hem bu tepe hem de Sivri üzerinde sur vardır. Bir şehirden çok karakoldur.

 

PINARPAZARI

            Yeşil bir alan içerisinde geleneksel olarak kurulan bir pazardır. 800 yıllık bir geçmişi vardır. Her yıl Eylül ayından itibaren 8-12 hafta devam eder. Haftada bir gün (Pazar günleri) panayır mahiyetinde kurulan pazarda; Her çeşit ticari ürün satılır                     

 

BABASULTAN TÜRBESİ

Yazla mahallesinde türbesi vardır.

Baba Sultan hakkında Babasının Lale Sultan, isminin Mürsel; Hacı Bektaş Veli’nin torunu olduğu anlatılır. Şehrin fethedildiği yıllarda kale bekçiliğini yapan gazilerden olduğu nakledilmiştir. Anadolu’nun üçüncü büyük büyük Bektaşi tekkesiydi.

 

ŞEYH MUSLUHİDDİN DEDE

            Yeşilada’da türbesi bulunur. Müderris, alim, fazıl, fakıh, Hacı, Mısır ve Şam’da okumuş bir kişidir. Seyyah İbni Batuta 1333’de Eğirdir’e uğradığında onu medresede ağırlayan Müderris Musluhiddin’den böyle överek söz eder.  Mülk, ihlas ve kevser surelerinin tefsirlerini yazmıştır.

            

EFLATUN DEDE

            Türbenin içinde Eflatun Dede’ye ait bir mezar bulunmaktadır. Eflatun Dede’nin Şeyh Muslahittin Efendi’nin öğrencilerinden biri olduğu söylenmektedir. 1980’lerden sonra oraya bir küçük türbe yapılmıştır.

            

DEVRAN DEDE

            Önceden ahşap bir türbesi vardı. 1970’lerde mahallenin desteğiyle bugünkü türbe yapılmıştır. Karçınzade Süleyman Şükrü ondan “Arap Dede” diye söz eder. 

            Böcüzade’nin Isparta Tarihinde bu kişinin kalenin fethedilmesini sağlayan kişi olduğunu yazar.

 

GÜL BABA TÜRBESİ

Ahşap bir türbesi vardı. Eski bağ yolu, demirciler çarşısı sonunda bulunur. 1950 başlarında ahşap türbe kaldırılmıştır. Yakın zamanda eski türbe yerinin karşısına, yol kenarına hayırseverlerce aynı adla bir makam türbesi yaptırılmıştır. 

 

SEYFULLAH DEDE

Arşiv belgelerinde de Seyfullah Dede Mevlevihanesi olarak geçmesine bakılırsa dergâhın ilk Şeyhi Seyfullah Dede’dir. Türbesi hamam mahallesinde tarihi bir evin içindedir. Mevlana Celalettin Rumi’nin kardeşinin çocuğu olduğu üzerine varsayımlar vardır.  

            

ŞEYH BERDAİ SULTAN TÜRBESİ

            Şeyhülislam Berdai’yi Eğirdir’e Hızır Beyin daveti üzerine gelmiştir. Şeyhülislam Berdai Eğirdir’e gelmeden önce Ankara’ya uğramış, Hacı Bayram Veli ile görüşmüştür. Şeyhülislam Berdai’nin 1398 yılında Eğirdir’e geldiğini yazar. Burada vefat etmiştir.

 

ŞEYH PİRİ MEHMET HOYİ

Şeyhülislâm Berda’î vefat ettikten sonra, yerine damadı olan ve Pîrî Halîfe diye bilinen Pîr Mehmed Hoyî geçmiştir. Pîr Mehmed Hoyî Hz. Peygamber'in soyundan olup, Şeyh Ali Tirmîzî'den neslinden gelmektedir.

 

ŞEYH MEHMET ÇELEBİ

Şeyh Mehmed Çelebi’nin künyesi, Muhyiddîn Mehmed b. Pîr Mehmed Hoyîdir. Şeyh Mehmed Çelebi, günümüze ulaşan eseri Hızırnâme'de kullandığı mahlası dolayısıyla Tekke edebiyatında da Muhyiddîn Tolı diye bilinmektedir.

             

ŞEYH BURHANEDDİN 

Şeyh Mehmed Çelebi’nin torunudur. Babası vefat ettikten sonra, Tokat’tan Eğirdir’e gelip, icazetini alıp Eğirdir’e dönüp zaviyenin halifeliğini yapmaya başladı. Bir süre İstanbul’da irşat ettikten geri döndü, burada vefat etti

 

EĞİRDİR/ HIZIR BEY CAMİİ

Caminin ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı kesin değildir, Hamitoğulları'ndan Hızır Bey'in ismi geçmektedir 1815 yılında yangın geçiren cami 1819 yılında Yılanlıoğlu Şeyh Ali Ağa tarafından onarılarak, yeniden ibadete açılmıştır.

 

MİNARE

Yaklaşık 800 yıllık minaredir, Minaresi camiden ayrı olarak medrese ile caminin ortak avlusuna geçiş sağlayan, kale duvarı üzerinde yükselmektedir. Minarenin gövde ve şerefesi; koyulu açıklı kesme taş malzeme ile dekoratif görünüm arz etmektedir.

 

ADA CAMİİ 

Yeşilada (Nis Adası) içinde bulunan Cami, kiliseden camiye çevrilmiştir. 1618 yılında II. Osman’ın fermanıyla ibadete açılmıştır. Yapı kare planlı, tek minarelidir. 

 

AĞA CAMİİ 

1413 yılında üzeri toprak damlı olarak inşa edilmiştir. Hacı Sefer Ağa Mescidi iken 1712 tarihinde Hasan Ağa tarafından minber konularak camiye dönüştürülmüş  1778 yılında ise Hacı Osman Ağa tarafından minaresi yaptırılmıştır

 

KALE CAMİSİ

            1480 den sonraki kayıtlarda Kale mahallesinde “Dadeği” adında bir mescit olduğu kaydı vardır. 1970’lerde de minaresi yapıldı.

 

ŞEYH BURHANETTIN CAMI

             Başlangıçta zaviye içinde bir mescit olarak yapılmıştır. Yılanlıoğlu Şeyh Ali Ağa tarafından 1806 yılında bir minare yaptırılıp yapı genişletilerek cami haline getirilmiştir.

            1883 yılında Şeyh Burhanettin adına yapılmış bir ahsap camidir. 

 

EĞİRDİR DÜNDAR BEY MEDRESESİ (TAŞ MEDRESE)

Ana eyvan kemeri üzerindeki kitabesine göre 1301 yılında Hamidoğulları’ndan Dündar Bey tarafından yaptırılmıştır. 1237 yılında yapılan Eğirdir Han’dan getirilen parçalar medreseye inşasında kullanılmıştır.

 

AŞAĞI HAMAM 

Osmanlı Dönemine ait olduğu düşünülen hamam yapısı sadedir. Doğu-batı yönünde uzanan yapı dikdörtgen planlıdır. Kadınlar ve erkekler için ayrı girişleri bulunan çifte hamam biçiminde düzenlenmiştir. Kubbede yine yedi fil gözü ile aydınlatma sağlanmaktadır. 

 

YESİL ADA HAMAMI

Yeşil Ada Hamamı Rum ustalar tarafından yapılmıştır, tek hamam tipindedir. Ortası kubbeli, enine sıcaklıklı ve çifte halvetli plan tipine sahiptir. Bu tür hamamlar genellikle Selçuklu ya da Beylikler Dönemi’ne ait olduğu saptanmıştır. Şu an kullanılmamaktadır.

 

AYA STEFANOS (YEŞİLADA) KİLİSESİ 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında yapılmıştır. 19. yüzyıl yapıtlarından biri olan Ayastefanos Kilisesi, çok eski dönemlerde Rum asıllı Hristiyanların Kudüs’e gitmeden önce gelip ziyaret ettiği bir ibadet mekanıydı. Doğu batı yönünde uzanan kilise dikdörtgen planlı olup, üç nefli ve apsislidir

 

EĞİRDİR KALESİ 

İç ve dış kaleden oluşan Eğirdir Kalesi’nin inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bugünkü kalıntıları Bizans döneminden kalmadır. Çeşitli zamanlarda onarılan kale surları bir sıra tuğla ve taş olarak inşa edilmiştir. 

 

KEYHÜSREV KERVANSARAYI

Eğirdir Hanı, 1237 yılında II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılmıştır. 1237 yılında yaptırılan han 64 yıl gibi kısa bir süre sonra bir işlevini yitirmiştir, Anadolu Selçuklu kervansaraylarının en büyüklerindendir. kullanılmamaktadır

 

EĞİRDİR ESKİ EVİ

Eğirdir Evi'nin ilk yapımının 1910-15 yılları arasında Nis Adasında yaşadığı bilinen Rum Ustası tarafından yapılmıştır. M.Feyzullah IŞIK'ın ölümünün ardından bedeli ödenmek şartıyla satın alınan ev, Belediye tarafından 1993 yılında açılmıştır 

 

CAN ADA 

7 dönümlük bir ada olup, piknik alanı olarak kullanılıyor. Atatürk'ün Eğirdir'i ziyareti sırasında Can Ada, 01 Şubat 1933 tarihli Belediye Encümen Kararıyla Atatürk'e hediye edilmiş, daha sonra Eğirdir Belediyesi'ne geçmiştir.

 

YEŞİLADA

            Eğirdir’in en güzel turizm bölgesidir. Eğirdir Merkezine 1 km.lik bir yolla bağlanmıştır. Yerli ve yabancı turistlere hizmet veren ev pansiyonculuğu gelişmiştir. Balık lokantaları da Yeşilada’ya ayrı bir renk katmaktadır.

 

EĞİRDİR TREN İSTASYONU

1907'de İngilizler tarafından İzmir-Aydın güzergâhı kapsamında yapılmıştır. Son dönem Osmanlı mimarisini yansıtmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda lojistik, askeri ve ulaşımda önemli bir yere sahiptir. M.Kemal Atatürk 6 Mart 1930’da bu istasyona uğramıştır

 

OLUKLACI

Olukluca Sivri dagı altından bulunan ormanlık alana verilen isimdir Eski dönemlerde bazı dini gruplar burada izdivaya/ibadete çekilmek için kullandığı alandı. Oluklacı bir meşe korusudur. Asırlık meşelerin bir kısmı 1911 kışında kesilmiştir. 

 

ESKİCİLER KONAĞI NİS OTEL

1905 yılında yapılmış olan konakta geleneksel Eğirdir evi yakın zamanda eski dokusuna sadık kalınarak restore edilmiş. Şu an butik otel olarak kullanılmaktadır

 

YAZLA MAHALLESİ

Yazla mahallesinde bulunan 1973 yılında yıkılna bir hamamdır, hangah(büyük tekke) 1941 yılında yıkıldı,

 

BEDRE PLAJI

1500 metrelik kum sahiline sahip, aynı anda 5 bin kişiye kadar hizmet verebilen bir plajdır.1500 araç kapasiteli ücretsiz otopark, kafe büfe giyinme kabinleri, su kaydırağı ve deniz traktörleri ile bölge halkı ve turistlere hizmet vermektedir

 

ALTINKUM PLAJI

            Çadır kampı ve karavan kampı için uygundur, tuvalet, bulaşık yıkama alanı, lavabo, mescit, su ve elektrik imkanları var. Yürüme mesafesinde; market, lokanta ve büfe imkanları bulunmaktadır. 

 

MALOS ANTİK KENTİ 

Kent akropolü Helenistik ve Roma Dönemi surlarla çevrilidir. Tepenin doğu yamacında kayaya oyulmuş basamaklı bir toplantı alanı mevcuttur. Sur kulelerinden bir tanesi hâlâ sağlam ve ayaktadır. Göynücek Gediği mevkisinde bir tepe üzerinde yer alır.

 

PARLAİS 

1500 metrelik kum sahiline sahip, aynı anda 5 bin kişiye kadar hizmet verebilen bir plajdır.1500 araç kapasiteli ücretsiz otopark, kafe büfe giyinme kabinleri, su kaydırağı ve deniz traktörleri ile bölge halkı ve turistlere hizmet vermektedir

 

BARLA ROMA KÖPRÜSÜ

Barla Deresi üzerinde, yeniyol yakınındaki köprü MS II. yüzyıla tarihlenir. Kemerli olan köprünün yan yüzü kesme taştan yapılmış olup, üst kısmı moloz taşlarla kaplıdır

 

KOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI

Kovada Gölü Milli Parkı Eğirdir ilçesinin 29 km güneyinde bulunan Kovada Gölü Milli Parkı, bitki ve hayvan çeşitliliğinin yanı sıra, yürüyüş, manzara seyretme, kuş gözlemciliği; özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında fotoğraf çekimi için de uygun bir alandır

 

SORKUNCAK GÜL VE LAVANTA BAHÇELERİ 

Eğirdir Gölü’nün karşı kıyısında, göle hakim bir noktada bulunan Sorkuncak köyü, gül ve lavanta bahçelerinin manzarası ile dikkat çekmektedir. Isparta il genelinde yüz yıldan fazla süredir yapılan gülcülük ve son yıllarda popülaritesini arttıran lavanta, turizm hareketliliğini de geliştirmiştir

 

KASNAK MEŞESİ TABİATI KORUMA ALANI 

1300 hektar alanı kaplayan kasnak meşesi ormanı, Eğirdir ilçe merkezine 22 km uzaklıktadır. Milli Parklar Kanunu doğrultusunda, 11 Kasım 2019 tarihinden itibaren, alanda turizm ve rekreasyonel faaliyetlere kesinlikle izin verilmemektedir. 

 

BOYALI KOYU EYİBURNU

 

EĞİRDİR KENT ORMANI

            Eğirdir Akpınar köyü yolu üzerinde sekibağ mahallesi üzerinde bulunan ormanlık alandır. 2009 yıllarında ormanlık alan olarak mesirelik olarak Kent ormanı olarak şehre kazandırılmıştır.


 KARACAAHMET
 TÜRBESİ

            Barla ile Eğirdir Gölü arasında Karadut mevkiinde bir ziyaretgâhtır. Barla’ya çıkmadan aşağı düzlükte makamı vardır. Rivayete göre de Karacaahmet Dede Horasan Erenleri’nden biridir.

 

KÜLTÜR EVİ EVİ I 

Barla Köyü’nde, Said Nursi’nin 1926-1934 yılları arasında kaldığı 2 odalı bir evi vardır. Bu evin altında daimi akan bir çeşmesi, asırlık bir çınar ağacı ve bu çınar ağacının dalları arasında Said Nursi’nin yaz aylarında istirahatı için bir kulübesi mevcuttur

 

MUŞ MESCİDİ

1927 yılında Barla’ya sürgün gelen Said Nursi’nin harabe haldeyken kendi imkanları ile onardığı ve dört sene boyunca fahri imamlık yaptığı ve ezanın-namazın Türkçe olarak icra ettirildiği dönemlerde Said Nursi’nin aslı ile icra ettirdiği camidir. 

 

CENNET BAHCESİ

Risale-i Nur Külliyatı içerisinde yer alan “Cennet Bahsi”   bölümü bu bahçede 1-2 saat içerisinde yazıldığı için bu bahçeye cennet bahçesi ismi verilmiştir.

 

ÇEŞNİGİR PAŞA CAMİSİ 

M. 1376 tarihinde Çeşnigir Sinan Paşa tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Yan duvarları kâgir, üzeri ahşap ve toprak damlı, minaresi renkli tuğlalardan yapılmıştır. 

Cami, 1878 yılında onarılarak çatısı kiremitle kaplanmıştır. 

 

AYA GEORGİOS KİLİSESİ 

            Eğirdir İlçesi, Barla Köyü Rum Mahallesi’nde yer alan kilise, 18. yüzyılda yapılmış olup dikdörtgen planlıdır.

 

YUKARI GÖKDERE ASARI

Kentin askeri nitelikli bir yerleşim olduğu düşünülmektedir. Tepede ilk evresi Hellenistik Dönem’e tarihlenen bir kale, kale etrafında yerleşim alanları, kısmen izlenebilen savunma duvarları ve küçük boyutlu basamaklı bir sunak bulunur. Tepenin zirvesindeki düzlük alan ise kaledir. 

 

AKPINAR SEYİR TEPESİ

KARTAL TEPESİ

BABAKEYF KAFE

KARATEPE

 

BARLA HAMAMI 

Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahip Beylikler Dönemi’nde inşa edilmiş olan yapıdır

 

KALE MAHALLESİ HAMAMI/HAYRATI

Beşik tonoz örtülüdür. Yapının malzemeleri harç, moloztaş, örgülüdür. Tek mekandan oluşan yapının içi sonraları kuru duvar örgüsü ikiye ayrılmıştır. Yapının tavan kısmı yarıya kadar yıkık olup içten ahşap hatıllar dıştan teneke parçaları ile korunmaktadır. Yerel halk bazı günlerde burayı çamaşırhane olarak kullanırdı.

 

 

EĞİRDİR MERKEZ KANLI KAVAK ANIT AĞAÇ

Eğirdir’de bulunan anıt ağaç yaklaşık 310 yaşında, boyu 30 metre

 

EĞİRDİR MERKEZ DÜNDAR BEY MEDRESESİ ÖNÜNDEKİ ANIT AĞAÇ

 

EĞİRDİR MERKEZ BABASULTAN TÜRBESİ KARŞISI ANIT AĞAÇ

Eğirdir’de bulunan anıt ağaç yaklaşık 800 yaşında, boyu (2014 kırıldı)

 

EĞİRDİR MAVİGÖL ÇINARI (SEYDİM MAHALLESİ) ANIT AĞAÇ

Eğirdir’de bulunan anıt ağaç yaklaşık 300-350 yaşında, boyu 20 metre

 

EĞİRDİR YEŞİLADA DOĞU ÇINARI ANIT AĞAÇ (EMNİYET/KARAKOL ÇINARI)

Eğirdir Yeşilada’da bulunan anıt ağaç yaklaşık 571 yaşında, boyu 12 metre 

 

 

 

EĞİRDİR KOVADA ANIT AĞAÇ

Eğirdir Kovada ’da bulunan anıt ağaç yaklaşık 200 yaşından fazla, boyu 21 metre

 

 

 

            EĞİRDİR BARLA ANIT AĞAÇ

            Barla kasabasında bulunan anıt ağaç yaklaşık 600 yaşında, boyu 20 metre,  

 

EĞİRDİR BARLA BAŞMAHALLE ANIT AĞAÇ

Eğirdir Barla’da bulunan anıt ağaç yaklaşık 230 yaşından fazla, boyu 28 metre

 

EĞİRDİR BARLA AKMESCİT KARŞINDA BULUNAN ANIT AĞAÇ

Eğirdir Barla’da bulunan anıt ağaç yaklaşık 330 yaşından fazla, boyu 30 metre

 

            EĞİRDİR BARLA GÖÇERİPAŞA CAMİİ YANINDA BULUNAN ANIT AĞAÇ

Eğirdir Barla’da bulunan anıt ağaç yaklaşık 255 yaşından fazla, boyu 36 metre

 

 

 

EĞİRDİR KIRINTI KÖYÜ ANIT AĞAÇ

Eğirdir Kırıntı köyünde bulunan anıt ağaç yaklaşık 200 yaşından fazla, boyu 12 metre

 

EĞİRDİR KIRINTI KÖYÜ ANIT AĞAÇ

Eğirdir Kırıntı köyünde bulunan anıt ağaç yaklaşık ??? yaşından fazla, boyu 21 metre

 

 

 

EĞİRDİR YUKARI GÖKDERE ÇOCUK PARKINDA BULUNAN ANIT AĞAÇ

            

            EĞİRDİR YUKARI GÖKDERE PINARBAŞI YOLU YOL BOŞLUĞU ANIT AĞAÇ

 

            EĞİRDİR YUKARI GÖKDERE DEREBOYU YOL BOŞLUĞU ANIT AĞAÇ (2 adet)

         

EĞİRDİR YUKARI GÖKDERE FOLKLORİK ANIT AĞAÇ (PEHLİVANLAR ÇINARI) ANIT AĞACI

Eğirdir Yukarı Gökdere’de bulunan anıt ağaç yaklaşık 620 yaşından fazla, boyu 17 metre

 

EĞİRDİR YUKARI GÖKDERE KOCA ÇINAR ANIT AĞAÇ

Eğirdir Yukarı Gökdere’de bulunan anıt ağaç yaklaşık 375 yaşından fazla, boyu 33 metre

 

EĞİRDİR BEDRE ANIT AĞAÇ

Eğirdir Bedre’de bulunan anıt ağaç yaklaşık 195 yaşından fazla, boyu 19 metre

 

Eğirdir Beşkuyular Yaylası: Kasnak Meşesi Tabiat Koruma Alanı’nın güneyinde, Kovada Gölü Milli Parkı’nın kuzeyindedir. Adına yaylada bulunan 5 kuyudan alır. Eğirdir ve St. Paul yoluna yakınlığından dolayı önemi artmaktadır

Kurucaoluk Yaylası, 

 

 

 

Kocataş Tepe Kalıntıları Eğirdir  İlçesi,  Akdoğan Köyü,   İncebel-Kocataş  Mevkiinde  tepenin   batı  yamacında  dört   ayrı yerde kalınlıkları bir metreden daha fazla olan muhtemelen sur duvarı olduğu düşünülen bazı duvar   kalıntıları  bulunmaktadır.  Tepenin güney yamacı üzerinde  güney   batı  köşede  üst örtüsünün büyük kısmı hala ayakta olan, içi pembe kalın bir sıva ile sıvanmış üzeri tonoz ile örtülü sarnıç kalıntısı vardır. Tepenin zirvesine daha düzgün ve büyük blok taşlarla yapılmış iki yapının duvarları temel seviyesinde hala ayaktadır. Ayrıca Kocataş Tepe’nin kuzeydoğusunda yaklaşık 200 metre uzaklıkta, düzlükte; düzeltilmiş büyük yassı taşlarla bir duvar kalıntısı ile arazi üzerinde moloz taş   yığınları  ve  teraslar   bulunmaktadır  (Türkiye  Kültür   Portalı, 2020).Kocataş Tepe kalıntısının konumu Şekil 1.18.'de verilmişti

 

SARIİDRİS TRİYAS MERCANLARI SORKUN YAYLASINDA

            

AKDOGAN UCANSU KANYONU 

 

MAGARALAR

 

SARIİDRİS HACI ESREF EFENDİ CAMİ

 

Elfin Gül Bahçesi

 

Aziz Paul Yolu

Noktalar 

ADADA -SİPAHİLER

SİPAHILER - KIRINTI , 

KIRINTI - YUKARI GÖKDERE 

SİPAHİLER - YUKARI GÖKDERE 

YUKARI GÖKDERE - BALKIRI 

 

BEDRE 

BEDRE – BAĞÖREN 

BAĞÖREN - KALKAN GEÇİDİ - BARLA  

BAĞÖREN - BARLA 

BARLA - DİKMEN ÇİFTLİĞİ