Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Eğirdir Belediyesi Haberler

Eğirdir Belediyesine ait haber ve duyurular

Anasayfaya Dön

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ GÜLAY UYSAL YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI.

Haber Yayın Tarihi :

 

1. ETAP TOKİ 2022 SONUNDA TAMAMLANACAK.
EĞİRDİR’E 2. ETAP TOKİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.
Eğirdir Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantıları gerçekleşen birleşimlerle devam ediyor. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK başkanlığında bir araya gelen meclis gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlarken belediye başkanlığı birim müdürleri ve dışarıdan meclise misafir olarak katılan kurum müdürleri de meclisi bilgilendiriyor.
Eğirdir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mimar Gülay Uysal meclise yaptığı sunumda 1. Etap TOKİ’den sonra 2. Etap TOKİ’nin de yer tahsisi çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Eğirdir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde 1 müdür (mimar), 1 fen memuru, 1 İnşaat mühendisi, 1 Peyzaj mimarı, 1 harita mühendisi ve 6 işçinin hizmet verdiğini ifade eden Uysal; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2022 Yılı Bütçesini ‘2.740.000,00TL., 2022 YILI HARCANAN 1.001.184,46TL. 2022 YILI KALAN 1.738.815,54 TL. 2023 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 6.850.000,00 TL.’ olarak talep edildi.
İmar ve Şehircilik Müdürü Gülay Uysal 2022 yılı Ocak ve Kasım ayları arasında Eğirdir’de gerçekleştirdikleri hizmetleri ise şu şekilde açıkladı;
1-Resmi kurumlar, vatandaşlar ve Belediyemizden gelen talep ve istekler doğrultusunda dönem içerisinde 11 adet nazım ve uygulama imar planlarımız da İmar Planı Tadilatı yapılmıştır.
2- Uygulama imar planlarımıza göre 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16. maddeleri uyarınca tevhit, ifraz ve yola terk işlemleri yapılmıştır.
3-Belediyemize, proje çizdirmek üzere 30 adet imar çapı müracaatı yapılmış ve 30 adet İmar Çapı Belgesi düzenlenmiştir.
4-Ruhsata esas olmak üzere hazırlanan mimari, statik, tesisat, elektrik, ısı yalıtım, asansör projeleri ile zemin etüt raporları ilgili kanun ve mevzuatlar doğrultusunda uygunluğu kontrol edilerek 19 adet Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir.
5-Yapı Ruhsatına uygun olarak tamamlanan inşaatlar yerinde kontrol edilerek 19 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir.
6-6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki Kanuna göre Riskli binalar için Yanan Yıkılan Yapı Formu düzenlenmiştir.
7-Yapılan inşaatların Yapı Ruhsatlarına göre uygunluğu kontrol edilmiştir.
8- 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında kalan ve yapı denetim firmaları denetiminde kalan inşaatlar için İşyeri Teslim, Seviye Tespit, İş bitirme Tutanakları ve hakedişleri düzenlenerek onaylanmıştır. Hakediş bedelinin %3’lük oranı Belediyemize gelir kaydedilmiştir.
9-Vatandaşlardan gelen talepler üzerine kat irtifak ve kat mülkiyeti projeleri onaylanmıştır.
10-Düzenli olarak kaçak inşaat kontrolleri yapılmıştır. Tespit edilen kaçak inşaatlar için 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. Maddeleri uygulanmıştır.
11-Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda Mekânsal Adres Kayıt Sistemi ve Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinin sistemleri kullanılarak Numarataj Belgeleri düzenlenmiştir. Ayrıca İlçemiz Altınkum ve İstasyon Mahallesinde yapılan Doğalgaz çalışmalarına istinaden vatandaşlarımızın abonelik işlemleri için yaklaşık 2700 adet numarataj belgesi hazırlanmıştır.
İLÇEMİZDE UYGULANMAYA BAŞLANAN NUMARATAJ ÇALIŞMALARI
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında İlçe genelinde Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında vatandaşların kapı numaralarında değişiklikler meydana gelmişti. Adres karışıklığını önlemek amacıyla İlçemiz Altınkum, İstasyon ve Yazla Mahallelerinden başlanarak kapılara ait güncel numaralar, Müdürlüğümüz kontrolünde binaların dış kapılarına monte edilmeye başlanılmıştır.
12- İlçemizde bulunan asansörlerin periyodik kontrolleri A tipi Muayene kuruluşu olan Makine Mühendisleri Odası tarafından yaptırılarak asansörler uygun hale getirilmiştir. Sözleşme süresi biten protokol için Belediyemiz ile A tipi Muayene kuruluşu olan Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şubesi arasında 4 yıl süre ile protokol imzalanmıştır.
13- Mahalle Muhtarlarımızla birlikte bugüne kadar yerinde yapılan incelemelerde yıkılma tehlikesi bulunan binalar tespit edilmiş olup 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine göre 100 adet metruk bina tespit edilmiş olup gerekli işlemler yapılmış bu çerçevede 58 adet metruk bina yıkılmıştır. Tespitlerimiz devam etmekte olup yapı sahipleri tarafından işlem yapılmayan metruk binalar Fen İşleri Müdürlüğüne bildirilmektedir.
14-Düzenli olarak kaçak inşaat kontrolleri yapılmıştır. Tespit edilen kaçak inşaatlar için 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. ve 42. Maddeleri uygulanmıştır.
15- Resmi Kurum ve Vatandaşlardan gelen şikâyetler ve talepler yerinde incelenerek gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.
İLÇEMİZE KAZANDIRILAN DOĞALGAZ
İlçemizde hava kirliliğini önlemek ve enerji tasarrufu adına, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğalgaz Piyasası Dairesi Başkanlığı’na doğalgaz için gerekli talepler ve işlemler yapılmış olup, Torosgaz Isparta-Burdur Doğalgaz A.Ş. Tarafından ilk etapta İstasyon ve Altınkum Mahalleleri DOĞALGAZ’ a kavuşturulmuştur. Kullanılmaya başlanmıştır.
EĞİRDİR KALESİ PROJE REVİZYONU
Tarihi Eğirdir Kalesi'nin mevcut proje ve raporların tekrar revize edilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı adına İl Kültür ve turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Belediyemiz arasında protokol imzalanmıştır. Buna ilişkin Belediyemiz tarafından Eğirdir Kalesi'nin Röleve restitüsyon ve restorasyon projelerinin revizesi için hizmet alımı ihalesi yapılmış, 434.000,00TL. bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Çizimler tamamlanmış olup gerekli onayların yapılması beklenilmektedir.
JANDARMA KAVŞAĞI VE İSTASYON MAHALLESİ ÇEVRE YOLU KAVŞAK DÜZENLEMESİ
Birçok kazaya sebebiyet veren jandarma kavşağı Dağ Komando Okulu Merkez Komutanlığı ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ile yerinde yapılan incelenmiş olup; Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje uygun görülmüştür. Gerekli izinler alındıktan sonra Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü yapımına başlayacaktır. Böylelikle Jandarma Kavşağı ve yol düzenlemesi ile kazaların önüne geçilmesi planlanmaktadır.
Ayrıca yine İstasyon Mahallesi Çevre Yolu ve Deniz Ulaştırma Lojmanlarının girişinin kesiştiği mevkiide yine Dağ Komando Okulu Merkez Komutanlığı ile yapılan görüşmelerde kavşak düzenlemesi planlanmış olup Milli Savunma Bakanlığı tarafından taleplerimiz olumlu karşılanmış, Protokol hazırlıkları devam etmektedir.
SEYFULLAH DEDE TÜRBESİ VE MEVLEVİHANE PROJELERİN REVİZYONU
İnanç turizmi İlçemiz Hamam Mahallesi 283 ada 2-3 ve 7 parsellerde yer alan Seyfullah Dede Türbesi ve Mevlevihane, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19/04/2010 tarih ve 3969 sayılı Kararı ile "Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmiştir.
Söz konusu yapıların Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon proje ve ekleri 2013 yılında hazırlanmış ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. Fakat geçen süre içerisinde Belediyemizin maddi imkansızlıkları sebebiyle restorasyon uygulaması yapılamadığından binada hasarlar artmış dolayısıyla röleve ve restorasyon proje önerilerinde değişiklikler yapılması gerektiği tespit edilmiştir.
Bu sebeple projelerin revizyonuna İhtiyaç duyulmuştur. Revizyon projelerin çizimleri tamamlanmış olup 18/03/2022 tarih ve 13707 Kurul Kararı ile onaylanmıştır.
KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI
İlçemiz Kale Mahallesi tamamı ve Cami Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan alan, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1995 yılında I ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir.
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 11.02.2022’de gerçekleşen toplantısında 13472 sayılı kararla söz konusu alanın mevcut imar planını iptal ederek, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Madde 17’ye göre söz konusu alanda Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları Ve Kullanma Şartlarının Kurul Müdürlüklerince hazırlanacağını belirtmiştir. 13.10.2022 tarihinde gerçekleşen kurulda ise Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları kesinleştirilmiştir. Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları devam etmektedir.
ÇATI GES PROJESİ
Kurumumuzda 49 adet Elektrik aboneliği bulunmaktadır. Çok fazla elektrik giderimiz olduğundan dolayı Bağlar Mahallesi 65 ada 120 parsel üzerinde bulunan Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi Çatısı için elektrik piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye başvuru yapılarak bağlantı anlaşması imzalanmıştır. En kısa sürede yapım ihalesine çıkılacaktır.
2. ETAP TOKİ ÇALIŞMASI
Dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için Toplu Konut İdaresi Başlığına talepte bulunulmuş olup mülkiyeti Belediyemize ait 537 ada 5 parsel ve 1418 nolu parseller ile mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 1273 nolu parsel üzerinde 142 adet daire 3 adet işyeri için inşaatı yapımına devam etmekte olup 2023 yılının ilk çeyreğinde anahtar teslimi yapılması düşülmektedir. Başvuruların yoğun olmasından dolayı 2. etap TOKİ için Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 28/10/2022 tarih 4886807 sayılı yazıları ile Bağlar Mahallesi 439 ada 3 parsel numaralı taşınmazın TOKİ’ye devri için çalışmalar devam ediyor.
EĞİRDİR MİLLET BAHÇESİ
İlçemiz Bağlar Mahallesi köprübaşı mevkiinden başlamak üzere Eğirdir Stadyumuna kadar olan tescil harici 55.750 m²lik alanın Millet Bahçesi yapılabilmesi için Belediyemiz tarafından yapılan başvurumuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 06/04/2021 tarih ve 723279 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Söz konusu yazıya istinaden Belediyemiz tarafından gereken plan tadilatı yaptırılmış olup Belediye Meclisimizce onaylanmıştır. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi yapılacak alanın tahsis işlemlerinin
yapılmış olup projeye ilişkin işlemler Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. En kısa zamanda TOKİ tarafından yapım ihalesine çıkılacaktır.
EĞİRDİR KARATEPE UÇUŞ ALANI
Isparta Valiliği Isparta İl Özel İdaresi, Isparta İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Belediyemiz işbirliği içerisinde İlçemizdeki turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek adına Eğirdir Karatepe Mevkiinde Yamaç Paraşütü Pisti Alanı ve Seyir Terası oluşturulması için çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu alanın kiralanması hususunda; Türk Telekom İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ile teknik yazışmalar başlamıştır.
Eğirdir Kale Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Ve Cephe Boyama Projesi
İlçemiz Kale Mahallesi, Eğirdir Kalesine yakınlığı, her iki cepheden göl manzarasına hâkim konumu, bugünkü yapılar arasında hala izlenebilen sur duvarları, içerisindeki tarihi ve tescilli yapıları, Eğirdir Limanından sunduğu kentsel siluet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 06.08.2020 tarihinde “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ilan edilen Can Ada ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ilan edilen Yeşilada ile görsel ilişkisi gibi birçok sebep göz önüne alındığında İlçe turizmi için önemli bir odak noktası oluşturacak niteliktedir. Bu mahallede yapılacak sokak sağlıklaştırma çalışmaları bölgenin görsel peyzaj kalitesini ve turizm değerini arttıracaktır.
Eğirdir KALE Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Ve Cephe Boyama Projesi
Bu kapsamda mahalle sokaklarında yapılacak 6219 m² lik begonit taşı döşeme işi ile toplam 59 binaya cephe boyaması işi projelendirilerek yaklaşık maliyetleri hazırlanmıştır.
Eğirdir Kale Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Boyama Projesi
KREŞ VE YAŞLI BAKIM EVİ
İlçemiz Bağlar Mahallesi 369 ada 2 parsel mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerinde toplam 20 yataklı çocuk – 46 yataklı yaşlı olmak üzere kreş ve yaşlı bakım evi yapılması için proje ve maliyet hazırlıkları devam etmektedir.
EĞİRDİR GENÇLİK MERKEZİ
İlçemiz Yeni Mahalle 14 ada 38 parsel üzerinde Basketbol sahası, Voleybol Sahası Tenis Kortu, Kapalı Halı saha ve 600 kişilik anfi türünde Kültür Merkezini içeren Gençlik Merkezi Yapılması için 24/01/2022 tarih 3119 sayılı yazı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığına başvurulmuş olup fizibilite çalışmaları devam etmektedir.
EĞİRDİR KAMP KARAVAN ALANI PEYZAJ TASARIM PROJESİ
İlçemiz Yeni Mahalle Kervansaray Mevkiinde yer alan yaklaşık 12.000,00 m² büyüklüğündeki alan Kamp ve Karavan Park Alanı olarak projelendirilmiştir. Proje kapsamında BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI’na hibe desteği için başvuru yapılmış olup sonuç beklenmektedir.
EĞİRDİR KIYI ŞERİDİ (DOLGU ALANLARI) PEYZAJ TASARIM PROJESİ
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve kıyı kenar çizgisi içerinde kalan toplam 512.000,00 m² lik alan içerisinde (Millet Bahçesi olarak tahsis edilen bölüm hariç) imar planına uygun olarak yapılan yol, yeşil alan, park, çocuk bahçesi, otopark, terminal gibi umuma açık alanlar bulunmaktadır.
EĞİRDİR KIYI ŞERİDİ (DOLGU ALANLARI) PEYZAJ TASARIM PROJESİ
Bu alanlara yönelik 3621 sayılı Kıyı Kanunu, Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanununa uygun olarak hazırlanacak avan proje ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğinin 81. maddesi kapsamında 10 yıl süreyle Belediyemize kiralanması talep edilmiştir. Söz konusu alanlara dair peyzaj tasarımı avan projesi hazırlanmış olup Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğüne inceleme için gönderilmiştir.
REFÜJLERDE KURAKÇIL PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ
Günümüzde yaşanılan küresel iklim değişimi, sıcaklık artışı ile birlikte diğer iklim ögelerinin de (yağış, nem vb.) değişmesine sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık ve susuzluk her alanda olduğu gibi yeşil alanlarda da önemli etkiler oluşturmaktadır. Park ve bahçeler gibi dış mekan kullanımlarında su tüketiminin büyük boyutlara ulaşması peyzaj düzenlemelerinde suyun akılcı kullanıldığı, çim alanların sınırlandırıldığı yeni peyzaj tasarım anlayışlarının yerel ölçekte uygulanmasını gerektirmektedir.
Bu anlamda öncelikle ilçemiz refüjlerinde kurakçıl peyzaj uygulamalarının yapılması, geniş çim alanlara sahip parklarda çim alanların sınırlandırılması, yeni yapılacak peyzaj düzenlemelerinde alternatif yer örtücü bitkilere ve su isteği az olan bitki türlerine yer verilmesi gibi çözümlemeler üzerine çalışılmıştır.
EĞİRDİR İLÇE MERKEZİNDEKİ MUHTELİF YEŞİL
ALAN VE PARK ALANLARI
İÇİN PEYZAJ TASARIM PROJELERİ
İlçemiz Cami Mahallesi Apostel Otel önünde yer alan yeşil alan yeniden tasarlanarak tanımlı bir mekan oluşturulmuştur.
İlçemiz Yazla Mahallesinde bulunan İmar Planında Park Alanı olarak tanımlanmış yaklaşık 300 m² lik alan için peyzaj projesi hazırlanarak gerekli maliyet çalışması yapılmıştır.
Yaptığımız ve yapılması planlanan Müdürlüğümüzün bütün çalışmalarında özverili bir şekilde emek harcayan Müdürlüğümüz Personeline teşekkür ederim. dedi.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK çalışmalarından dolayı İmar ve Şehircilik Müdürü Gülay Uysal ve ekibine teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)


Asset 2