Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Eğirdir Belediyesi Haberler

Eğirdir Belediyesine ait haber ve duyurular

Anasayfaya Dön

YATIRIMLAR EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİNDE MASAYA YATIRILDI.

Haber Yayın Tarihi :

 *EKONOMİK YATIRIM ve ALTYAPI YATIRIMLARI

EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİNDE MASAYA YATIRILDI.
*Başkan Veli Gök; ‘Gençlerimizin her türlü hayalleri ve hedeflerinin hayata geçmesi çok zor değil.’
*İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Müdürü Mehmet Kobuk; ‘Isparta’da en çok hibe alan ilçeler arasında bulunan Eğirdir 1,5 Milyon hibe aldı.’ dedi.
*Eğirdir Belediye Meclisi 2023 yılının ilk birleşimini dün akşam Başkan Veli Gök başkanlığında gerçekleştirdi.
Eğirdir Belediye Meclisi 2023 yılına yine yoğun bir şekilde başladı. Mecliste sunum yapan İl tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Müdürü Mehmet Kobuk, yatırımcının ve üreticinin hedeflerine bağlı olarak 1 milyondan 7 milyon TL’ye kadar destek verdiklerini açıkladı. Isparta’nın İlçeleri arasın da bulunan ve en büyük hibe desteği alan ilk 3 ilçeden biri olan Eğirdir’in 2022 yılında 1,5 Milyon TL’lik destek aldığını ifade etti.
Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, ekonomik Yatırım ve Kırsal Ekonomik Altyapı yatırımlarını anlatan KOBUK şu bilgileri verdi; ‘EKONOMİK YATIRIMLAR: Başvuru Tarihleri 09 ARALIK 2022 ve 10 ŞUBAT 2023 tarihleri arasında
Yeni yatırımlarda 7.000.000TL’ye kadar,
Tamamlama yatırımları 5.000.000TL’ye kadar,
Modernizasyon ise 4.000.000TL’ye kadar olan yatırımlara %50 Hibe desteği sağlanacaktır.
Ekonomik yatırımlar Yatırım Konuları:
1.Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve
Depolanması
1.1.Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamındadır.
1.2.Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamındadır.
1.3.Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamındadır.
a. Kırmızı et ve kanatlı eti parçalama ile mamul madde üretimine yönelik yatırımlar
b. Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar
c. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların derileri ile küçükbaş hayvanların
yapağılarının işlenmesine yönelik yatırımlar
d. Süt ve süt ürünlerine yönelik yatırımlar
1.Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar
2. Süt toplama tesisleri
e. Arı ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlar
1.4 Tarımsal ürünlerin depolanması
a. Çelik silo
b. Soğuk hava deposu
2. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar
a. Modern seralar  iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemini de içeren yeni tesis niteliğinde modern seraların yapımı ya da teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde iklimlendirme, sulama ve/veya gübreleme sistemi ile yenilenebilir enerji kullanımına yönelik başvuru yapılabilir.
b. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
c. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları;
ç. Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
d. Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
e. Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
f. Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar  mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
4. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
5. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması  yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu başvuruları
(*Solucan gübresi başvuruları hibe desteği kapsamı dışındadır.)
ALT YAPI YATIRIMLARI:
Başvuru Tarihleri (Altyapı Yatırımları için)
Başvuru Tarihleri: 09 ARALIK 2022 ve 20 OCAK 2023 tarihleri arasında
A iş planı: Tarımsal ve Hayvansal Üretimde kullanılacak olan Makine-ekipmanların alımları A İş planı kapsamında 64 farklı makine tipi desteklenecektir. ( bölgemizde yoğun kullanılanlar, atomizör, mibzer, rotovatör, dal parçalama, süt sağım, balya mak, yem karma v.b mevcuttur.
İlimiz için öncelikli makine sıralaması: Atomizör, Rotavatör, File sistemi, Dal Parçalama Makinesi, Yem Karma ve Dağıtma Makinaları, Ekim makineleri, Solar Güneş panel 5 Kw ya kadar, Tarım römorku, Süt sağım makinesi, Balya Makinaları Diskaro (Diskli Tırmık),
A iş planı: 5.000 TL. ile 500.000TL arası bütçe içeren başvurular %50 Hibe kapsamındadır.
B iş planı kapsamında;
B iş planı: 50.000 TL. ile 1.000.000 TL. arası bütçe içeren başvuruları kapsamaktadır.
Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
a) Birincil Üretim ile Üretilmiş Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular
a.1 Bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar
a.2 Hayvansal ürünlere yönelik yatırımlar
a.3 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi, soğutulması, paketlenmesi ve depolanmasına
yönelik yatırımlar
a.4 Süt toplama merkezleri
b) Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu)
c) Tarımsal Sabit Yatırımlar (Ahır, ağıl, kanatlı kesimhanesi, muz ve/veya sebze yetiştirilen tesisler, yağmur hasadı için jeomembran gölet) yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular
Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar:
Yeni tesislerin yapımı ile mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.
Bal ve diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmeler (Projenin uygulanması sonunda en az/en fazla miktarlara ulaşılmalıdır.),
Ana arı üretimine yönelik yatırımlar,
Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesine yönelik tesisler desteklenecektir.
Bilişim sistemleri ve eğitimi (Akıllı tarım sistemleri): Akıllı tarım uygulamaları ile tarımsal bilişim ve çiftlik bilgi sistemi uygulamaları konularında, mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.
El sanatları ve katma değerli ürünler: işletme binaları ve üretim tesisleri; yerel gıdalar ve tarımsal ürünlerin üretilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi konularında yeni tesislerin yapımı, mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.
El sanatları faaliyetleri ve işletmenin öz tüketimi için yenilenebilir enerji üretimi amacıyla makine ekipman alımı hibe desteği kapsamındadır.
İpekböceği yetiştiriciliği:
Su ürünleri yetiştiriciliği: İç sularda üretim faaliyetlerini içeren yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu niteliğindeki başvurular kabul edilecektir.
Yatırımcıların Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir.
Su ürünleri yetiştiriciliği projelerinde yer alan tesisler, 30 (otuz) ton/yıl altında üretim kapasitesine sahip olmalıdır veya nihai rapordan önce bu kapasiteye ulaşılacağı taahhüt edilmelidir.
Desteklenecek türler, alabalık, sazan, çipura ve levrek türleridir
Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için birincil ve ikincil üretim yatırımlarını kapsayan elektrikli olmayan traktörler ve biçerdöverler hariç makine parkları:
Tarımsal amaçlı üretici birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifleri; faaliyetleri ile ilgili olarak makine parkı oluşturmak amacıyla, makine ve ekipmanın muhafazası için binaların inşası ile hizmet verilmesi öngörülen yerde mevcut potansiyel için yeterli ve uygun ölçüde ve sayıda elektrikli traktör, taş toplama makinesi, çayır biçme makinesi, balya makinesi, silaj makinesi, silaj paketleme makinesi, vb. makinelerin alımına yönelik proje sunabilirler.
Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları destek kapsamında değerlendirilecektir:
En az 5 dekar lavanta, biberiye, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkisel ürün ekimi olan çiftçilere; en az 250 kg/yıl yağ işleme kapasiteleri olması koşuluyla veya proje bitiminde bu kapasiteye ulaşacaklarını başvuru sırasında taahhüt etmeleri şartı ile üretimleriyle orantılı kapasitede bir adet distilasyon kazanı, soğutucu eşanjörü, su separatörü, yağlı su toplama tankı, yakıt tankı ve su pompası satın alımları ile tesis inşası konusunda hibe desteği verilecektir.
Destek kapsamında olan tıbbi aromatik bitkiler:
Adaçayı, alıç, altın otu, anason, aslanpençesi, aspir, biberiye, civanperçemi, çakşır, çemen, çobançantası, çörekotu, çöven, dağ çayı, defne, dereotu, devedikeni, domuz turpu, ebegümeci, ekinezya, eşek hıyarı, fesleğen, geven, goji berry, göl soğanı, gümüş düğme, hardal, haşhaş, hatmi, hint yağı, hodan, hünnap, ıhlamur, ısırgan otu, kapari/kebere, karaasma, karabuğday, karahindiba, kekik, kırmızı biber, kısa mahmut, kimyon, kişniş, kuşburnu, kuzukulağı, lavanta, maydanoz, mayıs papatyası, melek otu, Meryem ana, mersin, meyankökü, nane, nezle otu, oğul otu, öksürük otu, pelin, pire otu, rezene, safran, salep, sarı kantaron, sarımsak, sumak, şerbetçiotu, şeker otu, şevketi bostan, üzerlik otu, yaban mersini, yağ gülü, yüksükotu, zencefil ve zerdeçaldır.’ dedi.
Bilgilendirme sonrasında karşılıklı soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda Başkan Veli Gök; ‘Projesi ve etüt çalışması hazır olan Pınar Pazarı ‘Hayvan Pazarı ve Mezbehane’ yapım işi için hibe desteği konusunda bilgilendirme istedi.
2023 yılında özellikle gençlerimizi il ve ilçe müdürlüklerimize hibe desteği projeleri için davet eden Başkan Veli Gök; ‘Gençlerimizin her türlü hayalleri ve hedeflerinin hayata geçmesi çok zor değil.’ dedi.
Başkan Veli Gök Eğirdir Belediye Meclisini bilgilendiren İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Müdürü Mehmet Kobuk’a Eğirdir Belediye Meclisini onurlandırdığı ve verdiği bilgiler için Eğirdir halkı adına teşekkür etti.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)


Asset 2