Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Eğirdir Belediyesi Haberler

Eğirdir Belediyesine ait haber ve duyurular

Anasayfaya Dön

KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN DÜNDARBEY MEDRESESİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

Haber Yayın Tarihi :

 *KÜLTÜR MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞTÜRÜLEN

DÜNDARBEY MEDRESESİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

 *ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRÜ HÜSEYİN COŞAR

VE GENEL MÜDÜRLÜK BAŞMÜFETTİŞLERİ FARUK GİRAY İLE

MUHAMMET ENVER ÖZAYDIN EĞİRDİR’DE İNCELEMELERDE BULUNDULAR.

 Vakıflar Genel Müdürlüğü Başmüfettişi  Suat Faruk GİRAY ve  Muhammet Enver ÖZAYDIN  beraberinde Antalya Vakıflar Bölge Müdürü  Hüseyin COŞAR Eğirdir’de incelemelerde bulundular.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün misafiri olan heyet Hızırbey Camii, Dündarbey Medresesi ve Yazla Mahallesi Burhaneddin Camiini yerinde incelediler. Yerinde yapılan tespitlerle Eserlere ait eksiklikler ayrıntılı olarak değerlendirilerek ve gerekli notlar alındı.

Heyet Eğirdir’deki incelemeleri sırasında Dündarbey Medresesi’nin aslına ve dokusuna uygun bir şekilde Kültür Merkezine dönüştürülüp Kur’an Kursları ve her türlü sanatsal ve  geleneksel kursların açılmasından dolayı çok memnun kaldılar.

  

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden heyet Eğirdir Limanı ve Eğirdir elektrikli teknesini de görme fırsatı buldular.

 

ISPARTA İLİ, EĞİRDİR İLÇESİ HIZIRBEY CAMİİ

VAKFI: HIDIR BEY VAKFI

İNŞA TARİHİ: 14. YY

BANİSİ: HIZIR BEY

TANIMI: Şehir surlarına bitişik yapılmıştır. Caminin duvarları üzerinde (ikisi kuzey biri batı cephede) üç adet ayet kitabesi bulunmaktadır. Ancak kuzey portalde bulunan kitabe içerisinde 1883-84 tarihi bulunmaktadır. 1814 yılında yangın geçiren cami 1819 yılında esaslı onarım geçirmiştir. Dikdörtgen planlı olan camii çok destekli ve 6 sahınlıdır. Güney duvarı ekseninde yarım yuvarlak mihrap nişi bulunmaktadır. Kuzeyde altı sütun tarafından taşınan kadınlar mahfili mevcuttur. Caminin üzeri içten kirişlemesi alttan kaplamalı tavan ile örtülüdür. Orta sahının orta bölümünün tavanı daha yüksek olacak biçimde kademelidir. Dıştan beşik çatı ile örtülüdür. Minaresi doğu cephenin kuzeyinde sur duvarlarının üzerinde bulunmaktadır.

Caminin kuzey ve batı girişinde ahşap kapı kanatları bulunmaktadır. Özgünlüğünü koruyan kanatlar bitkisel ve barok bezemeleri ile dikkat çekmektedir. Her iki kapının da kondisyonu çok kötü durumda olup, acil konservasyonlarının yapılması gerekmektedir.

            Eser Bölge Müdürlüğümüz denetiminde 2008 yılında esaslı onarım ve 2015 yılında ise ahşap zemin döşemelerinde yenileme yapılmıştır. Eserin kapılarının bakım ve onarımının 2021 yılı içerisinde Bölge Müdürlüğümüz denetiminde yaptırılması planlanmaktadır.

ISPARTA EĞİRDİR DÜNDAR BEY MEDRESESİ

VAKFI: VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNŞA TARİHİ: 1301-1302

BANİSİ: DÜNDAR BEY

TANIMI: Eğirdir’deki Hızır Bey (Ulu) Camii’nin karşısında yer alan yapı, şehir surlarına dıştan bitişik olarak yapılmıştır. Medrese, ana eyvan kemeri üzerinde yer alan inşa kitabesine göre 701 H / 1301-1302 M yılında Hamidoğullarından Dündar Bey tarafından yaptırılmıştır. Ayrıca yapının portalinde 635 H / 1237-38 M tarihli II. GıyaseddinKeyhüsrev döneminde yaptırılan hana ait olduğu anlaşılan inşa kitabesi bulunmaktadır. Yapının portali ile ana eyvan kemeri üzerinde birer inşa kitabesi, ana eyvanın bitişiğindeki mekânların kapıları üzerinde de birer ayet kuşağı yer almaktadır. Yapı, dıştan 24.70x29.50 m. ölçülerinde kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı, açık avlulu, tek eyvanlı ve çift katlı bir medresedir. Kuzeyindeki kapıdan kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı avluya girilir. Avlu, doğuda ve batıda üçer, güneyde eksene simetrik ikişerden dört sütuna atılan sivri kemerlerle oluşturulan revaklarla kuşatılmıştır. Avlunun yaklaşık ortasında kare planlı bir havuz bulunmaktadır. Avlunun doğu ve batı kanadında simetrik olarak düzenlenmiş doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı üçer öğrenci hücresi yer almaktadır. Yapının örtü sisteminde, beşik tonoz kullanılmıştır.

            Eserin esaslı onarımı Bölge Müdürlüğümüz denetiminde 2016-2017 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Esaslı onarım kapsamında eserin iç duvarlarındaki mevcut çimento sıvaları tamamen yapıdan uzaklaştırılmış ve hidrolik harç ile sıvanmıştır. Ayrıca yapı içerisinde bulunan sonradan yapılmış çimento harçlı zemin döşemeleri itinalı olarak kaldırılarak traverten döşeme yapılmıştır.

 ISPARTA EĞİRDİR BURHANEDDİN CAMİİ(YAZLA)

Şeyhülislam Berdai ve soyunun türbelerinin bulunduğu camidir. Başlangıçta zaviye içinde bir mescit olarak yapılmıştır. Yılanlıoğlu Şeyh Ali Ağa 1806 yılında bir minare yaptırıp yapıyı genişleterek cami haline getirmiş olduğu kabul edilmektedir. Duvarları sıvalı ve boyalı olan caminin özgün duvar örgüsünün ahşap hatıllı moloz taş olduğu düşünülmektedir. Alt kat pencereleri dikdörtgen olan caminin üst kat pencerelerinin bazıları kemerlidir. Harimde düz ahşap tavanı dörderden iki sıra ahşap direk taşımaktadır.

Eserin projeleri bulunmamaktadır. Bu nedenle Bölge Müdürlüğümüzce 2022 yatırım programı teklif belgeleri hazırlanarak Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. Yakın tarihte elektrik aksamla ilgili Bölge Müdürlüğümüze iletilen talep değerlendirilmiş ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna onarım ile ilgili sunulan teknik rapor uygun bulunmuştur. Bu doğrultuda Bölge Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalar tamamlanacaktır.

(EĞİRDİR BELEDİYE BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)

 

 


Asset 2