Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Eğirdir Belediyesi Haberler

Eğirdir Belediyesine ait haber ve duyurular

Anasayfaya Dön

EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİNDE SÜRPRİZLER YAŞANIYOR.

Haber Yayın Tarihi :

 *EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİNDE SÜRPRİZLER YAŞANIYOR.

*KOSGEB İL MÜDÜRÜ YURDUN YILDIDIM MECLİSTE KONUŞTU.

*EĞİRDİR'Lİ 2 GİRİŞİMCİ KOSGEB'TEN ALDIKLARI HİBE İLE

BÜYÜK ALKIŞ ALDILAR.

*EĞİRDİR'Lİ YAVUZ GENÇ TÜRKİYE'DE İLK DEFA'KEMİK ÇİMENTOSU' ÜRETİMİ YAPIYOR.  

*24 YAŞINDAKİ OĞUZHAN USLU İSE EĞİRDİR ÇAYBAŞINDA ALDIĞI HİBE İLE UÇUCU YAĞLAR İŞLETMESİNİ KURUYOR.

Eğirdir Belediye Meclisinde boş yok. Başkan Veli Gök'ün gayretleri ve çabaları Eğirdir Belediye Meclisinin başarısı gün geçtikçe meyveler vermeye devam ediyor. İlçemize bir çok yatırım kazandırılıyor.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün daveti üzerine KOSGEB Destek Programlarını tanıtmak ve Eğirdir’in gelişimi için yapılabilecek neler olduğunu konuşmak üzere KOSGEB Isparta İl Müdürü Yurdun YILDIRIM Eğirdir Belediye Meclisinde bir sunum gerçekleştirdi.

 

Başkan Veli GÖK İlçemizde yaşayan ve 2 büyük projeye imza atan hemşehrilerimiz Yavuz Genç ve Oğuzhan Uslu'ya mikrofon vererek KOSGEB'ten nasıl faydalandıklarını ve nasıl başarılı olduklarını anlatmalarını sağladı ve onları mecliste alkışlattı. Başkan Veli GÖK ayrıca KOSGEB İl Müdürü Yurdun YILDIRIM'a Eğirdir Belediye Meclisine yaptığı sunumlardan dolayı çok teşekkür etti.

İl Müdürü Yurdun YILDIRIM tarafından KOSGEB Kurumunun tanıtımı yapılarak şimdiye kadar yapılan faaliyetler anlatıldı. Ülke kalkınmasında ve yöresel-yerel kalkınmada Girişimciliğin öneminden bahsedilerek KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ve programdan yararlanma yöntemi genişçe açıklandı. Destek Programı kapsamındaki Geleneksel Girişimcilik Destekleri ve geleneksel girişimcilik konuları, İleri Girişimcilik Destekleri ve ileri girişimcilik konuları, destek verilen girişimcilerden örneklerle ve Meclis üyelerinin sorduğu sorulara verilen cevaplarla izah edildi.  Eğirdir’de yapılabilecek girişimcilik faaliyetlerinin neler olabileceği konusunda bilgi alış verişinde bulunuldu.

İl Müdürü Yurdun YILDIRIM tarafından ayrıca Eğirdir’deki işletmeler tarafından kullanılabilecek KOSGEB’in diğer destek programları hakkında bilgiler verildi. Bu Programlardan İşletme Geliştirme Destek Programı, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı, Yurt Dışı Pazar Destek Programı destek kalemleri bazında izah edildi. İŞGEM (İş Geliştirme Merkezi) Destek Programı kapsamında Belediye ile işbirliği yapılarak Eğirdir’e bir İŞGEM kazandırılabileceği konusunda Meclis üyelerinin sorularıyla fikir alış verişinde bulunuldu. İŞGEM’ler; yeni kurulan girişimci işletmelerin kendi ayakları üzerinde durabileceği seviyeye gelinceye kadar bir çatı altında desteklendiği dünyada ve ülkemizde başarılı örnekleri olan kuluçka merkezleridir.

Diğer destek programlarından olan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı ve KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında özet bilgi verildi. 07.04.2021 tarihinde proje başvuruları alınmaya başlanacak olan 2021 Yılı KOBİGEL Destek Programı Proje Çağrısı hakkında kısa bilgi verildi.

Toplantıda KOSGEB’ten destek alarak işletmelerini kuran Eğirdir’li 2 girişimci de konuşma yaptı. OİLUS Uçucu Yağlar İmalatı işletmesinin sahibi Oğuzhan USLU ve TABİB FARMA Ltd. Şti. işletmesinin sahibi Yavuz GENÇ girişimcilik ve proje deneyimlerini meclis üyeleri ile paylaştılar. TABİB FARMA Ltd. Şti. bünyesinde üniversite işbirliğiyle yapılan Ar-Ge çalışmaları ile Türkiye’de ilk defa “Kemik Çimentosu” üretiminin gerçekleştirildiği anlatıldı. Yurt içi tüm hastanelerde ortopedi ameliyatlarında kullanılan ve yurt dışına ihracatı yapılan “ALCASİS Kemik Çimentosu”nun serüvenine meclis üyelerinin ilgisi yoğun oldu. Girişimcilerin cesaretli çabaları ve başarıları meclis üyeleri tarafından kuvvetli bir şekilde alkışlandı.

Yurdun YILDIRIM’ın konuşmasından bazı bölümler aşağıdadır.

KOSGEB VE GİRİŞİMCİLİK

KOSGEB 1990 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kurumu olarak sanayinin ve kalkınmanın tüm ülkeye yayılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kurulduğunda imalat sanayi sektörünü geliştirmek misyonunu üstlenmiş bir kurum iken 2009 yılı kanun değişikliği ile “girişimcilik kültürü”nü ve “işbirliği kültürü”nü ülke sathına yaymakla doğrudan görevlendirilmiştir.

KOSGEB’in Misyonu; Etkin Destek ve Hizmetlerle KOBİ ve Girişimcilerin Yenilikçi, Teknolojik ve Rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlayarak Ekonomik ve Sosyal Kalkınmadaki paylarını artırmaktır.

KOSGEB üstlendiği bu misyonları gerçekleştirmek için aktif destek programları yürürlüğe koymuş ve uygulamıştır. Ülkenin her yerinde binlerce girişimci, küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) KOSGEB tarafından desteklenmiştir.

Bu programlardan şu an yürürlükte olan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında girişimcilerin kurduğu işletmelere teknoloji düzeyine göre toplamda 65.000 TL’den 375.000 TL’ye kadar geri ödemesiz-hibe destekler verilmektedir. Girişimcilere kurdukları işletmeler için; kuruluş giderleri desteği, makine teçhizat ve yazılım desteği,  performans desteği, sertifika desteği, Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği verilmektedir.

Desteklerden yararlanmak için; işletme kurmadan ve vergi kaydı yaptırmadan önce KOSGEB web sayfasından girişimcilik eğitimi almak gerekmektedir. Eğitim Sayfası linki: lms.kosgeb.gov.tr  dir

GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ

-Ülkemizin potansiyelleri girişimcilerle değerlenecektir

-Ekilmeyi dikilmeyi bekleyen nice arazilerimiz, işlenmeyi bekleyen nice madenlerimiz girişimcileri bekliyor.

-Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili, deniz ürünlerini değerlendirecek nice girişimciye hala ihtiyaç var.

-Tarımsal faaliyetler ve tarım ürünlerinin işlenerek katma değere dönüşmesi, balıkçılık ve deniz ürünlerinin işlenmesi ülkemiz için önemli faaliyetlerdir.

-Ülkemizin en büyük zenginliği olan yetişmiş milyonlarca gencin istihdam edilecekleri binlerce işyerlerine hala ihtiyaç var.

-Ülkelerin gelişmesi girişimcilik kültürü ile doğrudan ilgilidir.

KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmelerin yararlanabileceği bazı destek programları şunlardır:

AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı

Program kapsamında ArGe ÜrGe ve İnovasyon projelerinin gerçekleştirilmesi için proje başına 750.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.

YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Yurt dışına açılmak, ihracat yapmak, ihracatını artırmak isteyen işletmeler için %100 destekli bir program olup program kapsamında her bir işletme 300.000 TL’ye kadar destek alabilmektedir. Desteklerin %70’i hibe, %30’u geri ödemelidir.

Programın Amacı:

KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,

KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,

KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,

İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,

E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) rekabet güçlerinin gelişmesi, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için 11 kalemde 480.000 TL’ye kadar hibe destek alma imkânı sunulmaktadır.

KOBİGEL DESTEK PROGRAMI

KOBİ işletmelere; Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelere 1.000.000 TL’ye kadar destek alma imkanı sunulmaktadır.

KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım'ın sunumlarından sonra meclis 10 dakikalık ara verdi. Eğirdir Belediye Meclisi daha sonra gündemdeki maddeleri görüşmeye devam etti.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)


Asset 2