Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Eğirdir Belediyesi Haberler

Eğirdir Belediyesine ait haber ve duyurular

Anasayfaya Dön

2021 YILI BÜTÇESİ 55 MİLYON OLARAK ONAYLANDI.

Haber Yayın Tarihi :

 EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ.

 2021 YILI BÜTÇESİ 55 MİLYON OLARAK ONAYLANDI.

 Eğirdir Belediyesi 2020 Yılı  Kasım Ayı Meclis Toplantısı

Belediye Başkanı Veli GÖK başkanlığında toplandı.

 On gün süren birleşimlerde yapılan görüşmelerde Eğirdir Belediyesi Birim Müdürleri 2020 yılındaki faaliyetlerini meclise sundular ve 2021 yılı tahmini bütçelerini açıkladılar.

İlçemizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşları Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kütüphane, ISUBÜ Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, MAREM, SAREM, Milli Emlak Şefliği, Gençlik Spor Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,  Huzurevi Müdürlüğü, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği 2020 faaliyetleri ile 2021 yılına ilişkin hedeflerini içeren sunumlarını gerçekleştirdiler.  Eğirdir Belediyesi ile ortak olarak yapacakları faaliyetler hakkında görüş bildirdiler.

Eğirdir Belediyesi 2020 yılı Kasım Ayı birleşimlerinde gündemdeki maddelerden biri olan bütçe görüşmeleri de gerçekleşti.

02.11.2020 tarih 2020/125 Sayılı  Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, 09/09/2020 tarih 71 sayılı Encümen kararı ile Meclise sevk edilen, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 61. ve 62. maddeleri ile Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 22.-23.-24. maddelerine göre hazırlanan 2021-2023 yıllarına ait tahmini bütçe cetvellerinin incelenmesi neticesinde tanzim edilen 2021 yılı gelir ve gider bütçesi 55.000,000,00 TL. (Ellibeşmilyon Türk Lirası) denk olarak uygun görülmüştür.

2020 Yılı Kasım Ayı gündeminde bulunan diğer maddelerin görüşülüp komisyonlara sevk edilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Belediye Meclisine katılarak kurumlarını tanıtan ve halkımıza hizmet etmek için istişare eden kamu kurum ve kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ederek, ortak hedefe kilitlenme açısından diğer tüm kurumlarımızın da Belediye Meclisi ile istişare etmelerinin önemli olacağını vurguladı.  

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)


Asset 2