Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Eğirdir Belediyesi Haberler

Eğirdir Belediyesine ait haber ve duyurular

Anasayfaya Dön

İLÇE HIFZISIHHA KURULU YENİ KARARLAR ALDI.

Haber Yayın Tarihi :

 İlçe Hıfzısıhha Kurulu 10.04.2020 Cuma günü saat 13.30'da Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK başkanlığında , Belediye Başkanımız Veli GÖK ve kurul üyelerinin katılımı ile toplandı.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.
Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların İlçemiz için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda:
1- Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 03/04/2020 tarihli ve 16 sayılı kararı ile 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır.
Ancak, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde muhtemel olumsuzluklar oluşturabileceği değerlendirildiğinden;
01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber otizm, ağır mental retardasyon, epilepsi, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanlarında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile söz konusu yasaklamadan muaf tutulmalarına,

2- Eğirdir Belediye Başkanlığınca temin edilerek pazar yerlerinde dağıtımı gerçekleştirilecek olan tulumların pazar esnafı tarafından düzenli olarak giyilmesine, ilgili meslek odası ve Eğirdir Belediye Başkanlığı tarafından takibinin yapılmasına,

3- Toplu konut, site ve apartman bahçelerinde bulunan kapalı/açık spor salonu, oyun alanı, kamelya vb. toplu halde bulunulması muhtemel yerlerin kapatılmasına, konunun site yöneticilerince takip edilmesine, yasaklamaya uymayan site yöneticileri ve site sakinleri hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince gerekli cezai işlem yapılmasına,

4- Pandemi süreci kapsamında İlçemizdeki bakım kuruluşlarında (huzurevi, yaşlı bakım merkezi, özel engelli bakım kuruluşları vb.) çalışmakta olan, bakım ve sağlık hizmeti veren personelin ikinci bir duyuruya kadar istifa/sözleşme feshine izin verilmemesine,

5- Eğirdir Belediye Başkanlığınca İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan oturma banklarının sökülebilecek olanlarının sökülmesi, sökülemeyecek olanlara bant çekilerek uyarı levhalarının asılmasına ve sık aralıklarla denetlenmesine,
-1-
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve tüm kolluk birimlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararların bilgi için Kaymakamlık Makamına; gereği için Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, halkımıza basın yoluyla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.


Asset 2