Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Eğirdir Belediyesi Haberler

Eğirdir Belediyesine ait haber ve duyurular

Anasayfaya Dön

LÇE HIFZISIHHA KURULU YENİ KARARLAR ALDI.

Haber Yayın Tarihi :

 Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır.
Gelinen noktada Koronavirüs salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında; bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda;
1-01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların 03.04.2020 saat 24.00’den itibaren sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasına,
2-Pazar yeri, market, toplu olarak çalışılan işyerlerine ve ilçemiz sınırları içerisindeki tüm sağlık kuruluşlarımıza vatandaşlarımız ve çalışanların maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olmasına,
3-Tüm meydan, sokak ve caddelerde, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümelerine,
4-Ticari araç sürücülerinin seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmalarına, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymalarına,
5-Ticari yük taşıyıcılarının zorunlu dinlenme molaları, süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapmamalarına,
6-Zorunlu olmadıkça bir kişiden fazla grupların araç ve / veya toplu halde gezmelerin yasaklanmasına,
7-İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararlarına riayet etmeyenler hakkında Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282 inci maddesi kapsamında 3,150,00 TL. idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre anılan Kanunun maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.


Asset 2