Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Eğirdir Belediyesi Haberler

Eğirdir Belediyesine ait haber ve duyurular

Anasayfaya Dön

EĞİRDİR KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI

Haber Yayın Tarihi :

 

KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI

 05 Temmuz 2019 tarih ve 30822 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Tebliğ hükümleri gereğince oluşturulan komisyonumuz 26…/07/2019 tarihinde saat …10:00…’da Eğirdir Kaymakamlık makamında toplanarak;

Dini amaçla veya Kurban Bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın dini hükümlere, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına ve sağlık şartlarına  uygun olarak çevrenin sosyal ve ekonomik imkanları ile mevcut mezbahaneleri de dikkate alarak aşağıdaki kararlar almıştır.

 Kurban satış yeri olarak; Pınarpazarı Mahallesindeki pazar yerinin belirlenmesine,

 Kurban kesim yeri olarak; Belediye Mezbahanesi, Pınarpazarı Mahallesinde bulunan  kesim yeri ve Bağlar Mahallesinde bulunan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğine ait Öğrenci Yurdunda ve Eğirdir Kültür ve Eğitime Yardım Derneğinin kesim yeri olarak kullanılmasına,

 

 1. Kurban kesim yeri olarak belirlenmesi amacıyla yapılacak olan müracaatların, komisyon tarafından incelemesi ve uygun görülmesi kaydıyla en geç 02/08/2019 tarihine kadar kabul edilmesine, bu tarihten sonra bu amaçla yapılacak olan müracaatların ise, inceleme ve değerlendirme için yeterli iş gününün kalmaması nedeniyle kabul edilmemesine,

 

 

KURBAN KESİM YERİ OLARAK TESBİT EDİLEN YERLERDEN

 

a-      Belediye Mezbahanesinde;

1-      Veteriner Hekim olarak Mehmet KÜÇÜKKÖSE ’nin

2-      Din Görevlisi olarak Bünyamin KASAP’ın

3-      Çevre ve Sağlık Teknisyeni olarak Hüseyin YALÇIN’ın

4-      Zabıta olarak Ömer UYSAL’ın

 

            

b-      Bağlar Mahallesi Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği kesim yerinde;

1-      Veteriner Hekim olarak Mehmet KÜÇÜKKÖSE ’nin

2-      Din Görevlisi olarak İbrahim ŞENOL’un

3-      Çevre ve Sağlık Teknisyeni olarak Osman DEMİR)’in

4-      Zabıta olarak Emin ÇAKMAK’ın

     

d- Pınar Pazarı kesim yerinde;                                                                  Sayfa:2

          1- Vereriner Hekim olarak Tayfun OKTAR’ın

  2- Din  Görevlisi olarak Tayyar AYDEMİR’in

         3- Çevre Sağlık Teknisyeni olarak Osman DEMİR’ın

                                 4-Zabıta olarak Uğur DEMİRALAY’ın

 

 

 

 

 

KURBAN SATIŞ YERİNDE GÖREVLENDİRİLEN “ KURBAN KONTROL VE DENETİM BİRİMİ” PERSONELİ

 

            1- Veteriner Hekimler Mehmet KÜÇÜKKÖSE, Tayfun OKTAR

            2- Din Görevlisi olarak Tayyar AYDEMİR, Mehmet DEMİRBAŞ

            3- Zabıta olarak Emin ÇAKMAK, Ömer UYSAL, Uğur DEMİRALAY, Hüseyin DEMİRALAY’ ın

           

 

Görevlendirilmelerine,

 

 1. Kurban kesim ücreti olarak büyükbaş hayvan için maksimum 250  tl   Küçükbaş kurban kesimi için 50tl’nin belge sahibi kesicilere kurban sahipleri tarafından ödenebileceğini,

 

 1. Kurbana eziyet verilmeyecek şekilde ve kesim tekniğine uygun olarak kesilmesi, kesilmesi dinen ve sıhhi açıdan sakıncalı kurbanlıkların kesilmemesi gibi hususların vaaz ve hutbelerde Müftülük tarafından dile getirilmesine, ayrıca belediye hoparlörü vasıtasıyla halka gereken uyarıların yapılmasına,

 

 1. Kurban satış yerine satılmak amacıyla gelecek kurbanlıkların 27/07/2019 tarihinden önce alınmamasına, bu konuda Eğirdir Belediyesince gerekli tedbirin alınmasına, 27/07/2019 tarihinden sonra ise ilçemize gelen kurbanlıkların İlçe Tarım Müdürlüğünce bir plan çerçevesinde denetlenmesine,

 

 1. Kurban atık ve çöplerin toplanarak bertaraf edilmesi, satış yeri tertip düzen ve temizliğinin Eğirdir Belediyesince yapılmasına,

                                                                                                                         

 1. Kurban Hizmetleri Komisyonunca kurban kesim yerlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli kesim elemanlarının, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kurslara katılmış ve sonunda belge almaya hak kazanmış kişilerden temin edilmesine.

 

 1. Özel bahçesinde veya kurban kesmeye uygun mülkünde kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını veteriner kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvanlardan temin etmeleri, ve sonrasında her türlü atığın toprağa gömülmesine riayet etmeleri, park, cadde, sokak, meydan gibi umuma açık veya kurban kesimi için uygun olmayan yerlerde kurban kesimi yapılmamasına, yapanlar hakkında kanuni işlemin yapılmasına ve bu hususların ilan edilmesine,

 

 1. Belgesiz, sağlık şartlarına uygun olmayan ve kurban olma şartlarını taşımayan hayvanların nakillerinin ve satışının engellenmesine ve gerekli tedbirlerin İlçe Tarım Müdürlüğünce ve ilgili diğer birimlerce alınmasına,

 

 1. Kurban kesim günlerinde oluşabilecek kaza ve yaralanmalara karşı İlçe Sağlık Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınmasına,

 

 1.  Kurban Bayramı günlerinde ve kurbanlık hayvanların nakilleri süresince jandarma, polis ve zabıta tarafından gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasına,

 

 

 

 

Sayfa: 3

 

“Vekâletle Kurban Kesim” konusunda halkımızın bilgilendirilmesine ve teşvik edilmesine,

 

 1. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan kurban tanıtım kılavuz ve afişlerinin dağıtılmasına,  

 

 1. Kurban edilen hayvanların kulak küpe ve pasaportlarının veri tabanından düşümünün yapıla bilmesi için en geç yedi işgünü içinde İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilmesine,

 

 1. Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan kararların ilçe müftülüğünce mahalli basın yayın organları ve belediye hoparlöründen halkımıza duyurulmasına,

 

17- Kaçak hayvan nakillerine yönelik kolluk güçlerince gerekli önlemlerin alınmasına,

 

18- Kurban olma şartları taşımayan hayvanların satış yerine alınmamasına,

 

19- Kurban tebliği ekinde yer alan ek-4, ek-5, ek-6 formların görevli personel tarafından, doldurulmasına,

 

20- Satış yerindeki kurbanlık hayvanların sağlık ve diğer kontrollerinin görevli ekiplerce yapılmasına,

 

21- Müftülük tarafından Kurbanın Dini yönünün vaaz ve hutbelerde anlatılmasına,

 

22- İl ve İlçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerini ihtiva eden çizelgenin 29.07.2019 Pazartesi gününden itibaren Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sitelerinde yayınlanmasına,

 

23- Bakanlar Kurulu'nun 24.10.2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Kararı eki Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar ve 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ile 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin  " 2019 Yılı Kurbanlık Hayvan Sevkleri ile ilgili alınacak önlemler” bölümünde yer alan ve 10. maddesinde belirti­len hususlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının gerekli tedbir ve önlemleri almalarına, tebliğin ilgili maddelerinin kurumlara bildirilmesine.

 

24- Köy Muhtarlıkları ve Belediyeler, satış ve kesim yerlerinde kurban atıklarını düzenli bir şekilde günlük olarak sıhhi şekilde toplayıp çevre ve insan sağlığına uygun şekilde bertarafını sağlayacaklardır.

 

25- Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atıklar ve iç organlarını sokak, cadde ve parklarda bırakanlara gerekli yasal yaptırımların uygulanmasına,

 

25- Kesim yerlerinde deri ve sakatatların toplanacağı özel mekânlar oluşturulmasına,

Belediye ve Köy muhtarlarınca çevre ve halk sağlığını dikkate alacak şekilde kesim yerlerinde çevre temizliğinin yaptırılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına,

 

26- Belediyeler ve komisyon ile koordineli olarak kurbanlık satış yerlerine küpesiz, belgesiz ve sağlıksız hayvan girişlerinin önlenmesinin sağlan­masına

 

27- “2019 Yılı Kurban Hizmetleri Uygulanmasına Dair Tebliğdeki” diğer hususların uygulanmasına,

 

                  

Oy birliği ile karar verilmiştir. 


Asset 2