Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Eğirdir Belediyesi Haberler

Eğirdir Belediyesine ait haber ve duyurular

Anasayfaya Dön

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ MECLİS KARARLARI

Haber Yayın Tarihi :

 

Karar No:2019/115

Eğirdir Belediye Meclisi'nin 2019 yılı 02.07.2019 Salı günü Meclis Toplantısı için hazırlanan gündemin 2. maddesi gereğince;

12.06.2019 tarih 2019/105 sayılı Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Sanayi Ticaret ve Doğal Kaynaklar Komisyonu ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonlarına sevk olunan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze havale edilen 24/05/2019 tarih 1416 Sayılı Orhan İrfan ERSAN tarafından verilen dilekçede Bağlar Mahallesi 98 Ada 52 parsel üzerinde İmar Planı değişikliği talep edilmiştir. Evraklar üzerinde yapılan incelemede; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planımızın 4 numaralı paftasına tekabül eden alanda söz konusu parsellerin bulunduğu alan İmar Planımızda Konut Alanı olarak gözükmektedir. Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı tadilatı ile Konut Alanı, mülkiyet sınırları gözetilerek Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Hazırlanan imar planı değişikliği hususunda İmar ve Bayındırlık, Sanayi Ticaret ve Doğal Kaynaklar ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyon üyelerimizden teşekkül eden komisyonumuz 17.06.2019 tarihinde saat 17:30 da toplandı.

24/05/2019 tarih 1416 Sayılı Orhan İrfan ERSAN tarafından verilen dilekçede 98 Ada 52 parsel üzerinde İmar Planı değişikliği talep edilmiştir. Evraklar üzerinde yapılan incelemede;

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planımızın 4 numaralı paftasına tekabül eden alanda söz konusu parsellerin bulunduğu alan İmar Planımızda Konut Alanı olarak gözükmektedir.

Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı tadilatı ile Konut Alanı, mülkiyet sınırları gözetilerek Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesis Alanı olarak planlanmıştır.

Hazırlanan imar planı değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ekleri açısından uygun olduğu mütalaa edilmiş olup;

           Yapılan oylama neticesinde Belediye Başkanı Veli GÖK,  Üyelerden Ahmet BULUCU, Mehmet YAŞAR, Müslahattin YAMAN, Mustafa Erhan SAVRAN, Mehmet Eray USLU, Hediye Özkan ZENGİN, Veli GÜNGÖR, Büşra TATLIDİL, Fatih DEMİRALAY, Mustafa TUNCAY ve Bilal GÜRSEL’in “KABUL oylarıyla oybirliği ile “KABUL” edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar No:2019/116

Eğirdir Belediye Meclisi'nin 2019 yılı 02.07.2019 Salı günü Meclis Toplantısı için hazırlanan gündemin 3. maddesi gereğince;

12.06.2019 tarih 2019/106 sayılı Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Sanayi Ticaret ve Doğal Kaynaklar Komisyonu ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonlarına sevk olunan; İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze havale edilen 24/05/2019 tarih 1416 Sayılı Orhan İrfan ERSAN tarafından verilen dilekçede Bağlar Mahallesi 98 Ada 52 parsel üzerinde İmar Planı değişikliği talep edilmiştir. Evraklar üzerinde yapılan incelemede; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızın 17N-I ve 17M-II numaralı paftalarına tekabül eden alanda söz konusu parsellerin bulunduğu alan İmar Planımızda Konut Alanı Ayrık Nizam 2 katlı Emsal=0.05 olarak gözükmektedir. Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı tadilatı ile Konut Alanı, mülkiyet sınırları gözetilerek Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesis Alanı Emsal=0.30 Yen çok= 9.50 olarak planlanmıştır. Hazırlanan imar planı değişikliği hususunda İmar ve Bayındırlık, Sanayi Ticaret ve Doğal Kaynaklar ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyon üyelerimizden teşekkül eden komisyonumuz 17.06.2019 tarihinde saat 17:30 da toplandı.

24/05/2019 tarih 1416 Sayılı Orhan İrfan ERSAN tarafından verilen dilekçede 98 Ada 52 parsel üzerinde İmar Planı değişikliği talep edilmiştir. Evraklar üzerinde yapılan incelemede;

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızın 17N-I ve 17M-II numaralı paftalarına tekabül eden alanda söz konusu parsellerin bulunduğu alan İmar Planımızda Konut Alanı Ayrık Nizam 2 katlı Emsal=0.05 olarak gözükmektedir. Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı tadilatı ile Konut Alanı, mülkiyet sınırları gözetilerek Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesis Alanı Emsal=0.30 Yençok= 9.50 olarak planlanmıştır.

Hazırlanan imar planı değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ekleri açısından uygun olduğu mütalaa edilmiş olup;

                      Yapılan oylama neticesinde Belediye Başkanı Veli GÖK,  Üyelerden Ahmet BULUCU, Mehmet YAŞAR, Müslahattin YAMAN, Mustafa Erhan SAVRAN, Mehmet Eray USLU, Hediye Özkan ZENGİN, Veli GÜNGÖR, Büşra TATLIDİL, Fatih DEMİRALAY, Mustafa TUNCAY ve Bilal GÜRSEL’in “KABUL oylarıyla oybirliği ile “KABUL” edilmiştir.

 

 

 

Karar No:2019/124

 

Eğirdir Belediye Meclisi'nin 2019 yılı 05.07.2019 Cuma günü Meclis Toplantısı için hazırlanan gündemin 2. maddesi gereğince;

03.07.2019 tarih 2019/120 sayılı Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen; 25.06.2019 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Başkanlık Makamına havale edilen; Başkanlık Makamından Meclise sevk olunan; 05/02/2019 tarih 550 Sayılı Defterdarlık Personel Müdürlüğünün üst yazısı ile tapu kaydına göre Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz Yazla Mahallesi 275 Ada 2 parsel üzerindeki 1602,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz Maliye Hizmet Binası yapılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına (Isparta Defterdarlığı) tahsisli olup, İmar Planı değişikliği İçin başvuruda bulunulmuştur. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne görüş sorulmak üzere 19.02.2019 tarih 2019/32 Sayılı Meclis Karan alınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün E.8820 Sayılı yazısı ile bahse konu taşınmazın tamamının Göl Koruma Alanında kaldığı, gerekli çevresel alt yapı ve kirlenme kontrolü tedbirlerinin yerine getirilmesi. Eğirdir Gölü Havzası Özel Hükümlerine ve ilgili diğer hükümlere uyulması kaydıyla herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadan Konut Alanının Resmi Kurum Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin İmar Planı Tadilatı uygun görülmüştür. 18/06/2019 tarih E.9350 Sayılı Milli Emlak Şefliğinin üst yazısı ile tekrar İmar Planı Tadilatı talep edilmiştir. Evraklar üzerinde yapılan incelemede; 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planımızın 1 numaralı paftasına tekabül eden söz konusu parselin bulunduğu alan İmar Planımızda Konut Alanı olarak gözükmektedir. Şehir Plancısı Mehmet PALA tarafından hazırlanan İmar Planı tadilatı ile Konut Alanı, mülkiyet sınırları gözetilerek Resmi Kurum Alanı olarak planlanmıştır. Hazırlanan imar planı değişikliği şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine göre uygundur. Konusunu görüşmek üzere İmar ve Bayındırlık komisyonumuz 04.07.2019 tarihinde saat 18:00 de toplanmıştır.

05/02/2019 tarih 550 Sayılı Defterdarlık Personel Müdürlüğünün üst yazısı ile tapu kaydına göre Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz Yazla Mahallesi 275 Ada 2 parsel üzerindeki 1602,00 m² yüzölçümlü taşınmaz Maliye Hizmet Binası yapılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına (Isparta Defterdarlığı) tahsisli olup, İmar Planı değişikliği için başvuruda bulunulmuştur. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne görüş sorulmak üzere 19.02.2019 tarih 2019/33 Sayılı Meclis Kararı alınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün E.8820 Sayılı yazısı ile bahse konu taşınmazın tamamının Göl Koruma Alanında kaldığı, gerekli çevresel alt yapı ve kirlenme kontrolü tedbirlerinin yerine getirilmesi, Eğirdir Gölü Havzası Özel Hükümlerine ve ilgili diğer hükümlere uyulması kaydıyla herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadan Konut Alanının Resmi Kurum Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin İmar Planı Tadilatı uygun görülmüştür.

18/06/2019 tarih E.9350 Sayılı Milli Emlak Şefliğinin üst yazısı ile tekrar imar Planı tadilatı talep edilmiştir. Evraklar üzerinde yapılan incelemede;

1/5000 Ölçekli Nazım imar Planımızın 1 numaralı paftasına tekabül eden söz konusu parselin bulunduğu alan İmar Planımızda Konut Alanı olarak gözükmektedir.

Şehir Plancısı Mehmet PALA tarafından hazırlanan İmar Planı tadilatı ile Konut Alanı, mülkiyet sınırları gözetilerek Resmi Kurum Alanı olarak planlanmıştır.

Hazırlanan imar planı değişikliği şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine göre uygun olduğu mütalaa edilmiş olup;

           Yapılan oylama neticesinde Belediye Başkanı Veli GÖK,  Üyelerden Ahmet BULUCU, Mehmet YAŞAR, Müslahattin YAMAN, Mustafa Erhan SAVRAN, Hediye Özkan ZENGİN, Veli GÜNGÖR, Büşra TATLIDİL, Fatih DEMİRALAY, Mustafa TUNCAY ve Bilal GÜRSEL’in “KABUL oylarıyla oybirliği ile “KABUL” edilmiştir.

 

Karar No:2019/125

 

Eğirdir Belediye Meclisi'nin 2019 yılı 05.07.2019 Cuma günü Meclis Toplantısı için hazırlanan gündemin 3. maddesi gereğince;

03.07.2019 tarih 2019/121 sayılı Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevk edilen;

25.06.2019 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Başkanlık Makamına havale edilen; Başkanlık Makamından Meclise sevk olunan; 05/02/2019 tarih 550 Sayılı Defterdarlık Personel Müdürlüğünün üst yazısı ile tapu kaydına göre Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz Yazla Mahallesi 275 Ada 2 parsel üzerindeki 1602,00 m² yüzölçümlü taşınmaz Maliye Hizmet Binası yapılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına (Isparta Defterdarlığı) tahsisli olup, İmar Planı değişikliği için başvuruda bulunulmuştur.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne görüş sorulmak üzere 19.02.2019 tarih 2019/33 Sayılı Meclis Kararı alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün E.8820 Sayılı yazısı ile bahse konu taşınmazın tamamının Göl Koruma Alanında kaldığı, gerekli çevresel alt yapı ve kirlenme kontrolü tedbirlerinin yerine getirilmesi, Eğirdir Gölü Havzası Özel Hükümlerine ve ilgili diğer hükümlere uyulması kaydıyla herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadan Konut Alanının Resmi Kurum Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin İmar Planı Tadilatı uygun görülmüştür. 18/06/2019 tarih E.9350 Sayılı Milli Emlak Şefliğinin üst yazısı ile tekrar İmar Planı Tadilatı talep edilmiştir. Evraklar üzerinde yapılan incelemede; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planımızın P-5 numaralı paftasına tekabül eden alanda söz konusu parselin bulunduğu alan İmar Planımızda Konut Alanı Ayrık Nizam 3 katlı olarak gözükmektedir. Şehir Plancısı Mehmet PALA tarafından hazırlanan İmar Planı tadilatı ile Konut Alanı, mülkiyet sınırları gözetilerek Resmi Kurum Alanı Yençok=3Kat olarak planlanmıştır. Ayrıca ‘Çalışma Alanı içerisinde bulunan Resmi Kurum Alanında yapılacak olan yapının yüksekliği Yençok=3KatT geçemez, kat yüksekliği ise her bir katta 5m’yi geçemez’ plan notu eklenmiştir. Hazırlanan imar planı değişikliği şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine göre uygundur. Konusunu görüşmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonumuz 04.07.2019 tarihinde saat 18:30 da toplandı

05/02/2019 tarih 550 Sayılı Defterdarlık Personel Müdürlüğünün üst yazısı ile tapu kaydına göre Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ilçemiz Yazla Mahallesi 275 Ada 2 parsel üzerindeki 1602,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz Maliye Hizmet Binası yapılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına (Isparta Defterdarlığı) tahsisli olup, İmar Planı değişikliği için başvuruda bulunulmuştur. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne görüş sorulmak üzere 19.02.2019 tarih 2019/33 Sayılı Meclis Kararı alınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün E.8820 Sayılı yazısı ile bahse konu taşınmazın tamamının Göl Koruma Alanında kaldığı, gerekli çevresel alt yapı ve kirlenme kontrolü tedbirlerinin yerine getirilmesi, Eğirdir Gölü Havzası Özel Hükümlerine ve ilgili diğer hükümlere uyulması kaydıyla herhangi bir yoğunluk artışı yapılmadan Konut Alanının Resmi Kurum Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin İmar Planı Tadilatı uygun görülmüştür.

18/06/2019 tarih E.9350 Sayılı Milli Emlak Şefliğinin üst yazısı ile tekrar İmar Planı Tadilatı talep edilmiştir. Evraklar üzerinde yapılan inceleme

1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planımızın P-5 numaralı paftasına tekabül eden alanda söz konusu parselin bulunduğu alan imar Planımızda Konut Alanı Ayrık Nizam 3 katlı olarak gözükmektedir.

Şehir Plancısı Mehmet PALA tarafından hazırlanan İmar Planı tadilatı ile Konut Alanı, mülkiyet sınırları gözetilerek Resmi Kurum Alanı Y ençok = 3Kat olarak planlanmıştır. Ayrıca 'Çalışma Alanı içerisinde bulunan Resmi Kurum Atanında yapılacak olan yapının yüksekliği Y ençok=3Kat'ı geçemez, kat yüksekliği ise her bir katta 5m'yi geçemez' plan notu eklenmiştir.

Hazırlanan imar planı değişikliği şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine göre uygun olduğu mütalaa edilmiş olup;

           Yapılan oylama neticesinde Belediye Başkanı Veli GÖK,  Üyelerden Ahmet BULUCU, Mehmet YAŞAR, Müslahattin YAMAN, Mustafa Erhan SAVRAN, Hediye Özkan ZENGİN, Veli GÜNGÖR, Büşra TATLIDİL, Fatih DEMİRALAY, Mustafa TUNCAY ve Bilal GÜRSEL’in “KABUL oylarıyla oybirliği ile “KABUL” edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Asset 2