Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Eğirdir Belediyesi Haberler

Eğirdir Belediyesine ait haber ve duyurular

Anasayfaya Dön

Eğirdir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşimi Yapıldı

Haber Yayın Tarihi :

 Eğirdir Belediyesi 2019 Yılı Temmuz ayı Meclis Toplantısı 1. birleşimi dün belediye meclis salonunda saat: 19.00’da gerçekleştirildi. 
Belediye Başkanı Veli Gök’ün başkanlık ettiği meclis toplantısına tüm meclis üyeleri eksiksiz katılırken, daire müdürleri de toplantıda hazır bulundu. 
Toplantıda, gündem maddelerine ek olarak BAKA tarafından 2019 yılında verilecek olan proje teklif çağrılarına Eğirdir Belediyesi olarak Eğirdir Gölü'nde tekne turizminin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla Güneş Enerjisi ile çalışan tekne alınmasını sağlamak amacıyla ve Yazla Mahallesinde yapılması planlanan Turizm alt yapısını geliştirmek amacıyla 2 proje ile başvurulmasına ve projeler ile ilgili Belediye Başkanı Veli Gök’e yetki verilmesi konusu meclis gündeminde Ek-1 madde olarak yer almasına oy birliği ile karar verildi. 
Ek maddenin kabulünün ardından 11.06.2019 tarih 2019/103 sayılı Meclis Kararı ile Plan Bütçe komisyonu ve İmar ve Şehircilik komisyonlarına havale edilen, İller Bankası A.Ş’nin talebi üzerine Sayısal Fotogremetrik Hali Hazır harita yapım işi için alınan 02.10.2018 tarih 88 numaralı Meclis kararının güncellenmesi konusu komisyon raporu doğrultusunda incelenerek, güncellenmiş yeni hali ve Veli Gök’ün yetkilendirmesi konusu görüşülerek oy birliği ile karar verildi. 
Gündemin 3. maddesi gereğince 12.06.2019 tarih 2019/104 sayılı Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık komisyonuyla İmar ve Şehircilik komisyonuna havale edilen Halil Oktar tarafından verilen 13/05/2019 tarihli dilekçe ile Yazla Mahallesinde bulunan belediyemize ait 3,20 m2 lik hissenin 5393 sayılı Belediyeler kanununun 18. maddesinin e bendine göre satışı için encümene yetki verilmesi konusu komisyon raporu doğrultusunda uygun görülmüş olup, oy birliği ile kabul edildi. 
Temmuz ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin 02.07.2019 tarihinde yapılması kararlaştırılarak birleşime ara verildi.


Asset 2