Javascript is currently disabled. This site requires Javascript to function correctly. Please enable Javascript in your browser!

Eğirdir Belediyesi Haberler

Eğirdir Belediyesine ait haber ve duyurular

Anasayfaya Dön

“Isparta Çiçek Açıyor’’ Turizm Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması yapılıyor

Haber Yayın Tarihi :

 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), ülkemizde yalnızca bölgemizde gerçekleştirilen gül ve lavanta turizmine ilişkin ulusal düzeyde farkındalığın artırılması, kırsal kesimdeki turizmin canlandırılması, fotoğraf sanatının ilimizde geliştirilmesi hedefleriyle “Isparta Çiçek Açıyor’’ Turizm Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenledi. Yarışmaya katılım Sayısal (Dijital) kategoride “Gül Kokulu Isparta” ve “Lavanta Diyarı Isparta” bölümlerinde gerçekleştirilecektir.

 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)

“Isparta Çiçek Açıyor’’ Turizm Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması

Şartname

1. Yarışmanın Adı: “Isparta Çiçek Açıyor”

2. Yarışmanın Amacı:

Bu yarışmayla ülke genelinde yalnızca bölgemizde gerçekleştirilen gül ve lavanta turizmine ilişkin ulusal düzeyde farkındalığın artırılması, kırsal kesimdeki turizmin canlandırılması, fotoğraf sanatının ilimizde geliştirilmesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın görünürlüğünün artırılması hedeflenmektedir.

3. Yarışmanın Organizasyonu:

Fotoğraf Yarışması’nın organizasyonu ve yürütücülüğü Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yapılmaktadır.

4. Yarışmanın Kategorileri:

Yarışmaya katılım Sayısal (Dijital) kategoride ve aşağıda belirtilen iki bölümde gerçekleştirilecektir:

• Dijital (Sayısal): ‘’Gül Kokulu Isparta’’ (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DG: Yarışmacılar bu bölümde Isparta ilinde bulunan gül bahçeleri, gül hasadı, gül işleme tesisleri, imbikhaneleri ve diğer gülcülük faaliyetlerini fotoğraflayarak yarışmaya en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilirler.

• Dijital (Sayısal): “Lavanta Diyarı Isparta” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DL: Yarışmacılar bu bölümde ‘’ Lavanta Kokulu Köy ’’ olarak ünlenen Kuyucak Köyü’nde bulunan lavanta tarlalarını, lavanta işleme tesislerini ve lavantacılık faaliyetleri yürüten yerel halkı objektiflerinden yansıtarak yarışmaya en fazla 4 adet Sayısal Renkli Siyah-Beyaz fotoğraf ile katılabilirler.

5. Katılım Şartları:

• Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yarışmaya; Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, BAKA Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanları ile TFSF temsilcisi ve bunların birinci dereceden akrabaları dışında, her yaştan, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılar katılabilir. Son Katılım Tarihi itibariyle 18 yaş altı katılımcıların ekteki Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini Yarışma Sekreteryası/İletişim e-posta adresine Son Katılım Tarihi’ne kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.

• Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

• Katılımcılar, her bölüm için birbirinden farklı en fazla dört (4) eserle başvurabilir.

• Fotoğrafların konusu yukarıda açıklanan bölüm temalarına uygun olmalıdır. Bahsedilen temayı, herhangi bir bakış açısıyla yansıtacak tüm (Siyah-Beyaz ve Renkli) fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.

• Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

• Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” (www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali yapan katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.

• Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), yarışmaya kabul edilmez.

• Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

• Fotoğraflar Isparta il sınırları içerisinde çekilmiş olmalıdır.

• Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Yarışmaya katılan fotoğrafların belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafın belgesel niteliğini bozmayacak şekilde tel, çöp vb öğeler çıkarılabilir. Burada jürinin takdir ve kanaati esastır.

• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

• TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

• Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir; ibraz edilmediği takdirde ödül iptal edilebilir.

• Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

• Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir ve internet bağlantılı bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

• Yarışma sonuçları BAKA’nın www.baka.org.tr adresinden ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu - TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

6. Telif (Kullanım) Hakkı

• Ödül, sergileme ve satın alma uygulanan eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile eserin sahibine aittir. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

• Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması durumunda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul eder.

• Ödül ve sergileme alan eserler ile satın alınan eserler Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından kuruma ait yayınlarda, kuruma ait web sitesinde, kurum binasında, ilgili muhtelif yerlerde (kitap, reklam, fuar, broşür, afiş benzeri basılı yayınlarda ) ve iletişim araçlarında tanıtım amaçlı kullanma ve sergileme hakkında sahip olacaktır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.

• BAKA, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

• Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

• Yarışmada ödül alan eserler www.baka.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr , http://tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2018’de yayımlanacaktır.

• Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden 30 (otuz) gün sonra sistemden silinecektir.

• Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

• Ayrıca, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, sergileme bedeli kadar bir bedelle (250.- TL) istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.

• Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

• Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemine göre yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta/kargo/kurye, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

• Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

• İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

• Daha önce üye olanlar mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.

• Yarışmaya katılmak için yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

• Yarışmacılar; Isparta’da çekilmiş, her bölüm için en çok 4 (dört) adet fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler.

• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih, logo, isim, imza vb işaretler olmamalıdır.

• Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası; jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi ve 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel olarak kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

Dosyaların İsimlendirilmesi;

Dosya ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Türkçe ç, ğ, ı, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.

Ülke kodu (Türkiye > TR) ve kategori tanımlaması yapan karakter (DG veya DL) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

1.adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için TR).

2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için bu kısaltma omery veya oeril veya oeyil gibi olabilir.

3.adım: Sonraki karakter kategorinin baş harfleri olmalıdır (1- Dijital (Sayısal):‘’ Güller Diyarı Isparta’’(Renkli veya Siyah-Beyaz) için > DG, Dijital (Sayısal):“ Lavanta Kokulu Isparta ”(Renkli veya Siyah-Beyaz) için > DL kodu yazılmalıdır).

4.adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5.adım: Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının gül kategorisinde “Isparta’nın Rengi” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDG1_ispartanin_rengi” veya aynı kişinin “Cennet Kokusu” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDG2_cennet_kokusu” gibi; “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının lavanta kategorisinde “Isparta’nın Rengi” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDL1_ispartanin_rengi” veya aynı kişinin “Mor Yaşam” adlı 2 no’lu fotoğrafı için “TRomeryDL2_mor_yasam” gibi olur.

• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.

• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sorumlu olmayacaktır.

8. Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):

1. Abdullah MADENCİ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Genel Sekreter V.

2. İlker ŞAHİN (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı, Fotoğraf Sanatı Kurumu Dernek Bşk. Yrd.

3. Mahmut TOPRAK Fotoğraf Sanatçısı, Isparta Sanat ve Fotoğraf Dernek Başkanı

4. Rıza ÖZEL Fotoğraf Sanatçısı, Türkiye Foto Muhabirleri Dernek Başkanı

5. Tahsin SEZER Fotoğraf Sanatçısı, Adana Fotoğraf Amatörleri Dernek Başkanı

(Seçici Kurul en az 3 üye ile toplanır)

TFSF Temsilcisi: Mehmet Boyacı

9. Yarışma Takvimi:

Son Katılım Tarihi : 20.08.2018

Seçici Kurul Toplantı Tarihi : 28.08.2018

Sonuç Bildirim Tarihi : 03.09.2018

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Daha sonra belirlenecektir.

10. Ödül – Sergileme – Satın Almalar:

“Gül Kokulu Isparta’’ Bölümü

Birincilik 3.000.- TL

İkincilik 2.000.- TL

Üçüncülük 1.000.- TL

BAKA Özel Ödülü 750.- TL

Sergileme (En fazla 20 adet) 250.- TL

Satın Alma (En fazla 20 adet) 250.- TL

“Lavanta Diyarı Isparta” Bölümü

Birincilik 3.000.- TL

İkincilik 2.000.- TL

Üçüncülük 1.000.- TL

BAKA Özel Ödülü 750.- TL

Sergileme (En fazla 20 adet) 250.- TL

Satın Alma (En fazla 20 adet) 250.- TL

Düzenleyici Kurum İletişim Bilgileri:

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Tel: 0246 224 37 37

E-posta: ispartaydo@baka.org.tr

İl Özel İdaresi Yerleşkesi Atatürk Bulvarı 32200 Merkez / ISPARTA

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından “TFSF 2018-073” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Ek: 18 yaş ve altı katılımcılar için Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname Örneği

(TFSF 2018-073)

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)

“Isparta Çiçek Açıyor” Turizm Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması

(18 yaş ve altı katılımcılar için)

Veli/Vasi İzin Belgesi/Muvafakatname

18 Yaş ve Altı Katılımcının

TC Vatandaşlık No :           

Adı Soyadı :

Doğum Tarihi/Yeri :

Ev Adresi :

Telefon :

GSM :

E-posta adresi : @

(Öğrenci ise) Okulun Adı :

Sınıfı ve No’su :

• Dijital (Sayısal): ‘’Gül Kokulu Isparta’’ (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DG

Sıra No

Eser Adı

Fotoğrafın Çekildiği Yer-Yıl

1

2

3

4

• Dijital (Sayısal): “Lavanta Diyarı Isparta” (Renkli veya Siyah-Beyaz) > DL:

Sıra No

Eser Adı

Fotoğrafın Çekildiği Yer-Yıl

1

2

3

4

Eser(ler) ..................................................... tarafından görüntülenmiştir.

Şartnamede bulunan tüm maddeleri kabul ediyorum. Yayınlarınızda isim ve eser adı kullanmak suretiyle kullanım hakkını verdiğimi peşinen kabul eder ve buna bağlı olarak, gerek Fikri ve Sınaî Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserim/eserlerim çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb gibi bilumum haklar için Ankara Kalkınma Ajansı’na izin/muvafakatname verdiğimi kabul ederim. Bu izni kesinlikle geri almayacağımı ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğimi veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağımı beyan ederim.

Veli/Vasi’nin Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

Notlar:

1- Bu belge 18 yaş ve altı katılımcılar için veli/vasi tarafından doldurularak imzalandıktan sonra taranıp jpg veya pdf olarak ya da fotoğrafı çekilerek ispartaydo@baka.org.tr e-posta adresine en geç 20.08.2018 günü saat 23.00 (TSI)’e kadar gönderilecektir.

 

2- Onay alınmadan bu fotoğrafçıların gönderdiği fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kural ihlalinden Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sorumlu değildir ve katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır, TFSF bilgilendirilir.


Asset 2